Suoraan sisältöön

Kouluun ilmoittautumisesta kysyttyä

Millä perusteella lapsen lähikoulu määräytyy?
Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisen jaoston päättämin kriteerein

Mitä vanhempien pitää tehdä, jos he eivät ota vastaan osoitettua koulupaikkaa?
Heidän tulee ilmoittaa asiasta siihen kouluun, joka on lähikoulun osoittamispäätöksessä.

Keneen otetaan yhteyttä, jos halutaan kouluun ns. toissijaisessa oppilaaksiotossa?
Huoltajan tulee ottaa yhteyttä kyseisen koulun rehtoriin.

Lapseni esikoulupaikka on lähellä koulua. Vaikuttaako eskaripaikka lähikoulun määräytymiseen?
Ei vaikuta.

Olen tyytymätön saamaani lähikoulupäätökseen. Mitä voin tehdä asialle?
Ensin kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen koulun rehtoriin. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon valitusajan kuluessa (14 vrk).

Haluaisin lapseni samaan kouluun ja samalle luokalle lapsen parhaan kaverin kanssa. Otetaanko tällaisia toiveita huomioon?
Lähikoulun osoittamisessa kaverisuhteet eivät vaikuta vaan koulu määräytyy oppilaan väestörekisterinmukaisen osoitteen perusteella. Luokat muodostetaan pedagogisin perustein ja siihen vaikuttavat monet asiat. Joissakin tilanteissa kaveritoiveita voidaan ottaa huomioon. Oppilaiden lukujärjestykset voivat olla erilaiset saman luokan oppilailla ja toisaalta eri luokilla olevat saattavat opiskella joitakin aineita samassa ryhmässä.01.02.2021 09:14