Suoraan sisältöön

Ilmoittautuminen koululla

 Ilmoitat lapsesi lähikoulullanne, jos

  • lapsesi on aloittamassa koulun vuotta säädettyä myöhemmin
  • haet nyt lapsellesi päätöstä perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin
  • lapsellesi on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus
  • haet lapsellesi pidennettyä oppivelvollisuutta ja hän jatkaa toisen esiopetusvuoden päiväkodissa, jolloin tehdään päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin
  • haet lapsellesi erityistä tukea perusopetukseen
  • haluat vaihtaa oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lapsesi ruotsinkielisen lähikoulun suomenkieliseen tai päinvastoin.

Ota koululle mukaan vuodenvaihteessa 2019-2020 postitettu oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen asuinosoitteen mukainen lähikoulu. Saat koululla tarvittavat lomakkeet ja neuvoja erilaisissa käytännön asioissa.

Lue, mitä on usein kysytty kouluun ilmoittautumisesta.
Esimerkiksi, mitä pitää tehdä, jos ei halua ottaa vastaan lapselle osoitettua koulupaikkaa?
Huoltaja ilmoittaa asiasta siihen kouluun, joka on lähikoulun osoittamispäätöksessä.


Kielikylpy ja kaksikieliseen opetukseen osallistuminen

Kielikylpyopetusta on vain ruotsiksi.

Kielikylpyopetus aloitetaan jo päiväkodissa, viimeistään esikoululaisena. Ilmoittautuminen opetukseen tulee tehdä jo silloin.

Kielikylpyä voi jatkaa peruskoulussa. Jos lapsi on osallistunut kielikylpyyn, hänelle tarjotaan ensisijaisesti asuinalueensa kielikylpykoulua.

Lisätietoa kielikylpyopetuksen aloittamisesta päiväkodissa ja jatkamisesta peruskoulussa.

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa suomen lisäksi käytetään 25 % verran toisena kielenä koulukohtaisesti jotakin seuraavista kielistä: englantia, espanjaa, kiinaa, pohjoissaamea, venäjää tai viroa.

Vastaavasti suppeammassa kaksikielisessä opetuksesta alle 25 % tapahtuu englanniksi tai venäjäksi.02.03.2020 11:48