Suoraan sisältöön

Kotiopetus

Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Kotiopetuksessa huoltaja ottaa kokonaisvastuun  lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta. Huoltaja vastaa, että oppilas suorittaa kutakin luokkaa koskevat perusopetukselle asetetut tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Oppilasta ei voida esimerkiksi vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan yhteisen aineen opiskelusta. Kotiopetukseen siirtymisestä päättää oppilaan huoltaja.

Kotiopetus on eri asia kuin opetuksen tilapäinen erityisjärjestely (OTEJ). Erityisjärjestelyssä koulu huolehtii oppilaan perusopetuksesta tilapäisesti koulun ulkopuolella esimerkiksi sairauden tai muun painavan syyn takia. Kotiopetuksessa tulee ottaa huomioon perusopetuslain (21.8.1998/628) säädökset.

Kotiopetuksessa opiskelevaa oppivelvollista ei rekisteröidä oppilaaksi mihinkään kouluun. Oppilaalla ei tällöin ole oikeutta muun muassa maksuttomiin oppimateriaaleihin, kouluterveydenhuoltoon, tuki- tai erityisopetukseen tai muihin oppilashuollon palveluihin.

Jos lapsi jää kotiopetukseen, tulee tehdä ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä (Lomakkeet > Perusopetus > Muut perusopetukseen liittyvät lomakkeet > Ilmoitus kotiopetukseen siirtymisestä). Ilmoitus toimitetaan lapsen asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun. Lähikoulu ehdottaa oppilaalle ns. tutkivaa opettajaa, joka tapaa oppilaan joitakin kertoja lukuvuodessa ja valvoo, että oppilas saavuttaa perusopetukselle asetetut tavoitteet.08.12.2021 21:44