Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2010 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2017. Opetusvirasto lähettää ensi syksyn ekaluokkalaisille tammikuun alussa Tervetuloa kouluun -tietopaketin, joka sisältää oppivelvollisuusilmoituksen ja Tervetuloa kouluun -oppaan.

Kouluun ilmoittaudutaan joko käymällä koululla keskiviikkona 25.1.2017 klo 8.00–10.00 ja 17.00–19.00 tai sähköisesti 9.-25.1.2017 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen vasemmasta reunasta kohdasta Lomakkeet. Tietyissä tapauksissa sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista (ks. Ilmoittautuminen koululla).

Ota koululle mukaan oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen asuinosoitteen mukainen lähikoulu. Kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla. Saat koululla tarvittavat lomakkeet ja neuvoja erilaisissa käytännön asioissa.

Jos lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa tai soveltuvuuskokeen kautta painotettuun tai kaksikieliseen opetukseen (ks. sivun alalaita), kouluun ilmoittaudutaan 25.1.2017 siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi, hänellä ei ole enää ehdotonta oikeutta päästä asuinosoitteensa mukaiseen lähikouluun.

Lisätietoa ja opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen saa opetusviraston neuvonnasta.

Jos lapselle haetaan pidennettyä oppivelvollisuutta, hän on ensimmäisen vuoden esiopetuksessa.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen. JAA
12.06.2017 10:51