Suoraan sisältöön

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2014 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2021. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen

Tervetuloa kouluun -opas koteihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää ensi syksyn ekaluokkalaisille marraskuun aikana Tervetuloa kouluun -oppaan ja tammikuun alussa oppivelvollisuusilmoituksen.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti Astin kautta osoitteessa asti.hel.fi 13.–29.1.2021 välisenä aikana. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät tammikuussa koteihin postitettavasta oppivelvollisuusilmoituksesta sekä Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen, erityinen tuki sekä lähikoulun vaihtaminen ruotsinkielisestä suomenkieliseen tai päinvastoin. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun käymällä koululla keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti tai käymällä koululla (PDF)


Ilmoittautuminen painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen

Ilmoittautuminen on nyt päättynyt. Soveltuvuuskokeet järjestettiin helmikuussa 2021 ja tiedot soveltuvuuskokeiden tuloksista postitettiin huoltajille perjantaina 19.2.2021. Jos sinulla on kysyttävää lastasi koskevaan päätökseen liittyen, olethan suoraan yhteydessä päätöksen tehneeseen rehtoriin.

Jos perhe on muuttanut Helsinkiin joulukuun 2020 jälkeen, tuleva ekaluokkalainen voi hakeutua kaksikieliseen ja englanninkieliseen ilmoittautumalla elokuussa 2021 järjestettävään soveltuvuuskokeeseen. Lisätiedot hakuajoista ja hakuohjeista löytyvät Hakuajat erikieliseen opetukseen -sivulta.

Helsinkiin muuttavat oppilaat

Kun perhe muuttaa Helsinkiin, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin. Oma lähikoulu löytyy Palvelukartalta.

Jos lapsi ei osaa suomea tai ruotsia, hän aloittaa valmistavassa opetuksessa. Lapsen voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen heti, kun hän on muuttanut Helsinkiin.

Jos olet kiinnostunut perusopetuksesta muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi, lue lisää eri vaihtoehdoista ja hakeutumisesta Perusopetusta eri kielillä –sivulta.09.04.2021 13:08