Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2011 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2018. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää ensi syksyn ekaluokkalaisille tammikuun alussa Tervetuloa kouluun -tietopaketin, joka sisältää oppivelvollisuusilmoituksen ja Tervetuloa kouluun -oppaan.

Kirjekuoret lähtevät jakoon postin kautta tiistaina ja niiden pitäisi olla toimitettuina koteihin viimeistään perjantaina 12.1. Pahoittelemme viivästystä. Omaan lähikouluun on sähköistä ilmoittautumista jatkettu materiaalin viivästymisen vuoksi. Lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 29.1. asti.

Kouluun ilmoittaudutaan joko käymällä koululla keskiviikkona 24.1.2018 klo 8.00–10.00 ja 17.00–19.00 tai sähköisesti 8.-29.1.2018 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmassa kirjautumisen jälkeen vasemmasta reunasta kohdasta Lomakkeet. Tietyissä tapauksissa sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista (ks. Ilmoittautuminen koululla).

Ota koululle mukaan oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen asuinosoitteen mukainen lähikoulu. Kouluun ilmoittaudutaan pääkoululla. Saat koululla tarvittavat lomakkeet ja neuvoja erilaisissa käytännön asioissa.

Jos lapsi pyrkii muuhun kuin omaan lähikouluunsa tai soveltuvuuskokeen kautta painotettuun tai kaksikieliseen opetukseen (ks. sivun alalaita), kouluun ilmoittaudutaan 24.1.2018 siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.

Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi, hänellä ei ole enää ehdotonta oikeutta päästä asuinosoitteensa mukaiseen lähikouluun.

Lisätietoa ja opastusta sähköiseen ilmoittautumiseen saa kasvatuksen jakoulutuksen toimialan neuvonnasta.

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen. JAA
19.03.2018 11:23