Suoraan sisältöön

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen suomen tai ruotsin kielen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, huoltaja ilmoittaa oppilaan valmistavaan opetukseen. Valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Tervetuloa kouluun -opas koteihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala postittaa ensi syksyn ekaluokkalaisille loka-marraskuussa 2022 Tervetuloa kouluun -oppaan.

Oppivelvollisuusilmoitus

Lapsen lähikoulu kerrotaan oppivelvollisuusilmoituksessa sekä osoitteessa asti.hel.fi 9.–29.1.2023 sisäänkirjautumisen jälkeen. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään 4.1. alkaen lapsen kotiosoitteeseen.


Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti osoitteessa asti.hel.fi 9.–29.1.2023 välisenä aikana. Astissa huoltaja voi ottaa vastaan asuinosoitteen mukaisen lähikoulupaikan. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun myös käymällä asuinosoitteen mukaisella lähikoululla keskiviikkona 25.1.2023 klo 8.00–10.00. Ota koululle mukaan tammikuun alussa toimitettu oppivelvollisuusilmoitus, johon on merkitty lapsen lähikoulu.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen tulee tehdä käymällä toivotulla koululla 25.1.2023 klo 8.00-10.00. Näitä ovat muuhun kuin lähikouluun hakeutuminen A1-kielen valinnan perusteella sekä hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun muusta syystä.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.


Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen

Ilmoittautumisaika elokuussa 2023 alkavaan painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle oli 9.–29.1.2023. Ilmoittautumisaika valintakokeeseen on päättynyt.

Jos perheenne muuttaa Helsinkiin tammikuun 2023 hakuajan jälkeen, voit hakea lapselle paikkaa loppukevään täydennyshaussa. Täydennyshaku järjestetään vain niille luokille, joissa on tilaa ja lisätiedot julkaistaan myöhemmin. Lue lisää Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen -sivulta.  

Jos lapsi hakeutuu painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen, huoltajan ei tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa kouluun, hänellä on oikeus lähikoulupaikkaan. Tällöin huoltajan tulee ottaa yhteyttä asuinosoitteen mukaisen lähikoulun rehtoriin.

Helsinkiin muuttavat oppilaat

Kun perhe muuttaa Helsinkiin, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin. Oma lähikoulu löytyy  Palvelukartalta.

Jos lapsi ei osaa suomea tai ruotsia, hän aloittaa valmistavassa opetuksessa. Lapsen voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen heti, kun hän on muuttanut Helsinkiin.

Jos olet kiinnostunut perusopetuksesta muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi, lue lisää eri vaihtoehdoista ja hakeutumisesta Perusopetusta eri kielillä –sivulta.

Vuosiluokat kouluvuonna 2023-2024

  • 1. luokka  — lapsen syntymävuosi 2016
  • 2. luokka  — lapsen syntymävuosi 2015
  • 3. luokka  — lapsen syntymävuosi 2014
  • 4. luokka  — lapsen syntymävuosi 2013
  • 5. luokka  — lapsen syntymävuosi 2012
  • 6. luokka  — lapsen syntymävuosi 2011
  • 7. luokka  — lapsen syntymävuosi 2010
  • 8. luokka  — lapsen syntymävuosi 2009
  • 9. luokka  — lapsen syntymävuosi 2008


30.01.2023 10:02