Suoraan sisältöön

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2022. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen

Tervetuloa kouluun -opas koteihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala postittaa ensi syksyn ekaluokkalaisille loka-marraskuussa 2021 Tervetuloa kouluun -oppaan (PDF). Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta 5.1.2022 alkaen.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti Astin kautta osoitteessa asti.hel.fi 5.–30.1.2022 välisenä aikana. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen, erityinen tuki sekä lähikoulun vaihtaminen ruotsinkielisestä suomenkieliseen tai päinvastoin. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun käymällä koululla keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.00–10.00.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Ilmoittautuminen painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeisiin

5.–30.1.2022 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella. Lisätiedot hakuajoista ja hakuohjeista päivitetään tälle sivulle syksyn 2021 aikana. Soveltuvuuskokeet järjestetään helmikuussa 2022. 

Helsinkiin muuttavat oppilaat

Kun perhe muuttaa Helsinkiin, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin. Oma lähikoulu löytyy Palvelukartalta.

Jos lapsi ei osaa suomea tai ruotsia, hän aloittaa valmistavassa opetuksessa. Lapsen voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen heti, kun hän on muuttanut Helsinkiin.

Jos olet kiinnostunut perusopetuksesta muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi, lue lisää eri vaihtoehdoista ja hakeutumisesta Perusopetusta eri kielillä –sivulta.29.10.2021 11:44