Suoraan sisältöön

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2014 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2021. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen

Tervetuloa kouluun -opas koteihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää ensi syksyn ekaluokkalaisille marraskuun aikana Tervetuloa kouluun -oppaan ja tammikuun alussa oppivelvollisuusilmoituksen.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti sähköisesti 13.–29.1.2021. Lisätietoa sähköisestä ilmoittautumisesta kerrotaan tammikuussa toimitettavan oppivelvollisuusilmoituksen yhteydessä sekä näillä verkkosivuilla.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun myös käymällä koululla keskiviikkona 20.1.2021 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen, erityinen tuki sekä lähikoulun vaihtaminen ruotsinkielisestä suomenkieliseen tai päinvastoin. Löydät lisätietoja ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Ilmoittautuminen painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetukseen

Osa kouluista tarjoaa painotettua, kaksikielistä tai englanninkielistä opetusta. Opetukseen haetaan osallistumalla soveltuvuuskokeeseen, johon ilmoittaudutaan täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se 29.1.2021 mennessä ohjeiden mukaisesti. Ohjeet ja ilmoittautumislomake löytyvät tältä sivulta 14.12.2020 alkaen. Jos lapsi otetaan muun kuin lähikoulun oppilaaksi, hänellä ei ole enää ehdotonta oikeutta päästä asuinosoitteensa mukaiseen lähikouluun.

Ilmoittautuminen varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen

Jos perhe muuttaa Helsinkiin kouluun ilmoittautumispäivän jälkeen, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen. Oman asuinosoitteen mukainen lähikoulu löytyy Palvelukartalta.16.11.2020 17:14