Suoraan sisältöön

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2022. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, hänet voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen

Tervetuloa kouluun -opas koteihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala postittaa ensi syksyn ekaluokkalaisille loka-marraskuussa 2021 Tervetuloa kouluun -oppaan (PDF). 

Oppivelvollisuusilmoitus

Lapsen lähikoulu kerrotaan oppivelvollisuusilmoituksessa sekä osoitteessa asti.hel.fi 5.–30.1.2022. sisäänkirjautumisen jälkeen. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi-palvelun kautta 5.1. alkaen. Jos huoltaja on ottanut lapselleen käyttöön suomi.fi-palvelun sähköiset viestit, tulee oppivelvollisuusilmoitus sähköisesti. Muille oppivelvollisuusilmoitus postitetaan lapsen kotiosoitteeseen tammikuun puoliväliin mennessä.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti Astin kautta osoitteessa asti.hel.fi 5.–30.1.2022 välisenä aikana. Astissa huoltaja voi ottaa vastaan asuinosoitteen mukaisen lähikoulupaikan. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun myös käymällä asuinosoitteen mukaisella lähikoululla keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.00–10.00.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen, sekä lähikoulun vaihtaminen ruotsinkielisestä suomenkieliseen tai päinvastoin. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen tulee tehdä käymällä toivotulla koululla 26.1.2022 klo 8.00-10.00. Näitä ovat ruotsin kielikylpyopetus, muuhun kuin lähikouluun hakeutuminen A1-kielen valinnan perusteella sekä hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun muusta syystä.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen

Painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeudutaan ilmoittautumalla valintakokeeseen. Hae painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake: Ilmoittautuminen 1. luokan valintakokeeseen. Ilmoittautumisaika on 5.1.-30.1.2022.

Jos verkkolomakkeella ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit myös täyttää ilmoittautumislomakkeen (PDF), tulostaa sen ja palauttaa sen ensimmäisen hakuvaihtoehdon koululle hakuajan loppuun mennessä.

Jos lapsi hakeutuu painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen, huoltajan ei tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään.

Lapsi voi hakeutua yhteensä viiteen eri koulu- ja painotusvaihtoehtoon. Vaihtoehdot ilmoitetaan lomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä. Oppilasvalintoja tehdessä hakijan vaihtoehdot käsitellään huoltajan ilmoittamassa järjestyksessä, ja jos lapsi pääsee ensimmäiseen hakuvaihtoehtoonsa, muita vaihtoehtoja ei käsitellä. Valinnat ovat ilmoittautumisajan jälkeen sitovia, ja jos lapsi tulee valituksi opetukseen, huoltaja sitoutuu ottamaan paikan tarjotusta opetuksesta vastaan.

Valintakokeet järjestetään helmikuussa 2022. Tarkemmat aikataulut löytyvät opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta.

Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa painotettuun, kaksikielisen tai englanninkieliseen opetukseen, hänellä on oikeus lähikoulupaikkaan. Tällöin huoltajan tulee ottaa yhteyttä asuinosoitteen mukaisen lähikoulun rehtoriin.

Helsinkiin muuttavat oppilaat

Kun perhe muuttaa Helsinkiin, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin. Oma lähikoulu löytyy Palvelukartalta.

Jos lapsi ei osaa suomea tai ruotsia, hän aloittaa valmistavassa opetuksessa. Lapsen voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen heti, kun hän on muuttanut Helsinkiin.

Jos olet kiinnostunut perusopetuksesta muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi, lue lisää eri vaihtoehdoista ja hakeutumisesta Perusopetusta eri kielillä –sivulta.22.12.2021 15:34