Suoraan sisältöön

Sairaalaopetus

Oppivelvollisuusikäisellä helsinkiläisellä potilaalla on oikeus saada perusopetusta sairaalakoulussa ollessaan potilaana sairaalassa. 

Opetuksen aloittamisesta päätetään yhteistyössä hoitohenkilökunnan, potilaan huoltajan ja sairaalakoulun henkilöstön kanssa.06.12.2019 01:59