Suoraan sisältöön

Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

Kaikilla koulun oppilailla on oikeus saada tarvittaessa sekä tukiopetusta että osa-aikaista erityisopetusta.

Tukiopetus on tarkoitettu oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissa tai muutoin tarvitsee oppimisessa lyhytaikaista tukea.

Osa-aikaista erityisopetusta saa oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä.

Tukiopetusta saa omalta opettajalta. Osa-aikaista erityisopetusta antaa koulun laaja-alainen erityisopettaja.06.12.2019 01:59