Suoraan sisältöön

Erityisen tuen järjestäminen

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muista mahdollisista tukitoimista. Erityinen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti lapsen lähikoulussa muun opetuksen yhteydessä (=integraatio).

Tuki voi olla esimerkiksi oppimisympäristön muokkaamista esteettömäksi, osa-aikaista erityisopetusta, koulunkäyntiavustajan tukea, eriyttämistä, oppimista tukevia oppimateriaaleja sekä mahdollisuutta apuvälineiden käyttöön.

Erityisen tuen päätöksen muun opetuksen yhteyteen tekee rehtori.

Erityisluokka

Joissain tilanteissa erityinen tuki järjestetään erityisluokalla, jossa opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Luokassa voi työskennellä yksi tai useampi koulunkäyntiavustaja. Luokassa voi opiskella kuudesta kymmeneen oppilasta.

Oppilas voi opiskella yleisen opetussuunnitelman mukaan tai osin tai kokonaan yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti. Erityisluokassa oppilaat voivat opiskella samalla vuosiluokalla tai luokka voi muodostua useamman luokka-asteen oppilaasta.

Erityisluokat ovat osa koulun toimintaa ja luokat tekevät yhteistyötä koulun muiden luokkien kanssa.

Erityisestä tuesta erityisluokassa päättää aluepäällikkö. Erityisluokkapaikka pyritään osoittamaan lähikouluperiaatteen mukaisesti. Mikäli koulupaikka osoitetaan muualta, huomioidaan oppilaan koulumatkan pituus.19.08.2021 15:52