Tehostettu ja erityinen tuki

Tehostettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityistä tukea oppilas voi saada, jos tehostetut tukitoimet eivät riitä. Erityisen tuen saamiseksi tarvitaan päätös.     

Erityisen tuen päätös

Päätösesitystä varten koulussa tehdään pedagoginen selvitys oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen saamastaan tehostetusta tuesta. Selvitystä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnolla.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman edeltävää pedagogista selvitystä ja erityisten tuen antamista. Tämä edellyttää psykologisia tai lääketieteellisiä perusteita.  

Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan kolmannen ja kuudennen luokan aikana tai muuna erikseen määriteltynä ajankohtana.

Kun erityisen tuen päätös on tehty, oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Erityisen tuen yhteystiedot

Erityissuunnittelijoiden yhteystiedot:
Pop 1 (manneritä ja Vuosaari): Annukka Liikanen puh. 09 310 83038
Pop 2 (koillinen): Pihla Alava puh. 09 310 80197
Pop 3 (länsi-pohjoinen): Outi Hokkanen puh. 09 310 71853
Pop 4 (etelä-keskinen): Tiina Suomalainen puh. 09 310 71926
Pop 5 (kaakko): Taina Torniainen
puh. 09 310 71827

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi.

Koulut alueittainJAA
16.03.2018 09:36