Suoraan sisältöön

Oppilaan hyvinvointi

Oppilashuolto tukee oppilaiden kasvua ja kehitystä ja oppimista. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi ja saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa.

Peruskoulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka työskentelee yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulun kuraattori ja psykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai ryhmänohjaaja. Lisäksi yksittäisen oppilaan tueksi voidaan koota moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana tarvittavat työntekijät. 

Oppilashuollon Jelppii-sivustolta löytyy tietoa muun muassa siitä, kuinka koulun psykologi ja kuraattori voi auttaa lasta tai nuorta elämän pienissä ja vähän suuremmissakin ongelmissa ja murheissa, kuinka lapsi tai nuori voi auttaa itseään ja mistä muualta voi saada apua.09.11.2020 13:25