Suoraan sisältöön

Oppilaan hyvinvointi

Oppilashuolto edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä ja luo edellytyksiä hyvälle oppimiselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi ja saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa.

Peruskoulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmä työskentelee yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Ryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulun kuraattori ja psykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai ryhmänohjaaja.JAA
16.10.2018 13:14