Suoraan sisältöön

Oppilaan hyvinvointi

Oppilashuolto edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä ja luo edellytyksiä hyvälle oppimiselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi ja saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa.

Peruskoulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmä työskentelee yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Ryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulun kuraattori ja psykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai ryhmänohjaaja.

Oppilashuollon Jelppii-sivustolta löytyy tietoa muun muassa siitä, kuinka koulun psykologi ja kuraattori voi auttaa lasta tai nuorta elämän pienissä ja vähän suuremmissakin ongelmissa ja murheissa, kuinka lapsi tai nuori voi auttaa itseään ja mistä muualta voi saada apua.



06.12.2019 01:57