Oppilaan hyvinvointi

Oppilashuolto edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä ja luo edellytyksiä hyvälle oppimiselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi ja saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa.

Peruskoulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai luokanvalvoja/ryhmänohjaaja. Ryhmä työskentelee kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Lukioissa ja Stadin ammattiopistossa toimii opiskelijahuoltoryhmä.

Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen vanhempiensa kanssa sovitulla tavalla.JAA
18.04.2014 13:41