Suoraan sisältöön

Haltijamatkakortti

Haltijamatkakortilla tarkoitetaan korttia, johon on ladattu arvoa tarvittava määrä oppitunneilla käymistä varten.

1.-6. -luokkalaisen haltijamatkakortti

Haltijamatkakortin voi saada oppilas, joka osallistuu oman äidinkielen tai uskonnon opetukseen muussa kuin omassa lähikoulussaan. Tällöin opetus tapahtuu lähimmässä tarkoituksenmukaisessa koulussa.

Oppilas saa haltijamatkakortin, jos matkaa on vähintään 2 kilometriä. Matkan pituus mitataan oppilaan omasta koulusta siihen kouluun, jossa ko. ainetta opetetaan.

7.-9. -luokkalaisen haltijamatkakortti

Haltijamatkakortin voi saada oppilas, joka osallistuu oman äidinkielen tai uskonnon opetukseen muussa kuin omassa lähikoulussaan. Tällöin opetus tapahtuu lähimmässä tarkoituksenmukaisessa koulussa.

Oppilas saa haltijamatkakortin, jos matkaa on vähintään 3 kilometriä. Matkan pituus mitataan oppilaan omasta koulusta siihen kouluun, jossa ko. ainetta opetetaan. 

Myös erityiskuljetuksessa oleva oppilas voi saada haltijamatkakortin.



18.03.2020 15:20