Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Huom! Kaikille kohderyhmään kuuluville, hakuaikana perusopetuksen iltapäivätoimintapaikkaa hakeneille on myönnetty paikka.

Valitettavasti hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia on paljon, emmekä ole voineet tarjota kaikille hakijoille paikkaa. Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset jäävät odottamaan ja huoltajiin ollaan yhteydessä, jos lapselle järjestyy paikka.

Uusia hakemuksia voi toimittaa iltapaivatoiminta-sivun ohjeiden mukaisesti.


1. Milloin saan tietää lapseni iltapäivätoimintapaikasta? Saanko väliaikatietoja?

Iltapäivätoiminnan paikoista ei valmisteluvaiheessa anneta väliaikatietoja. Huoltaja saa päätöksen kotiin viimeistään kuukautta ennen koulun alkua, mikäli paikkaa on haettu hakuaikana. Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn elokuussa.


2. Onko iltapäivätoimintaan jonotusjärjestelmää?
Iltapäivätoimintaan ei ole jonotusjärjestelmää. Vapautuvat paikat täytetään toimintaanottamisen perusteiden mukaisesti eli ensisijaisesti 1. luokan oppilaat ja erityisen tuen oppilaat.

3. Varmistuuko iltapäivätoimintapaikan saaminen, jos haen usealla lomakkeella kaikkiin alueen paikkoihin?
Ei varmistu. Hakeminen usealla lomakkeella aiheuttaa ylimääräistä selvitystyötä ja hidastaa hakemuksen käsittelyä. Yksi allekirjoitettu hakemus riittää.

4. Voiko iltapäivätoimintapaikkaa hakea virallisen hakuajan jälkeen? Entä jos tarvitsen paikan vasta tammikuussa? Miten toimin?
Paikkaa voi hakea hakuajan jälkeen. Hakulomakkeen saa koululta tai internetistä. Hakulomake toimitetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos paikka vapautuu.
Jos tarvitsette paikan vasta tammikuussa, lähettäkää hakemus ja merkitkää lisätietoihin, milloin tarvitsette paikkaa. Ottakaa yhteyttä paikkatilanteesta aluekoordinaattoriin lähempänä suunniteltua aloitusajankohtaa.

5. Miksi lapseni sai paikan toisesta toimintapaikasta kuin mihin haimme?
Hakemaanne ryhmään oli enemmän hakemuksia kuin paikkoja. Kotiin postitetussa päätöksessä on kerrottu päätöksen perustelut.

6. Sain lapselleni kielteisen päätöksen. Voinko syksyllä vielä saada iltapäivätoimintapaikan?
Uutta hakemusta ei tarvitse jättää. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos paikka vapautuu.

7. Mitä eroa on paikan peruuttamisella ja irtisanomisella?
Kesällä tehtyjen päätösten osalta paikan peruuttaminen tulee tehdä kirjallisesti lukuvuoden alkuun mennessä. Peruutusilmoitus toimitetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Hakuajan jälkeen tehdyissä päätöksissä peruuttaminen tulee tehdä 2 viikon kuluessa päätöksen saannista. Tämän jälkeen kysymyksessä on irtisanominen, jossa on yhden kalenterikuukauden irtisanomisaika.

8. Miten iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kesken toimintavuoden?
Irtisanomislomake on Lomakkeet-nettisivulla. Lähetä lomake turvasähköpostin liitteenä. Katso ohje turvasähköpostia varten.  Voit myös toimittaa lomakkeen osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki.
Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan 6.10., irtisanominen astuu voimaan 1.12. ja asiakasmaksu peritään tässä tapauksessa loka- ja marraskuulta.

9. Voinko vaihtaa lapseni iltapäivätoimintapaikkaa toiseen ryhmään saatuani päätöksen tai kesken toimintavuoden?
Iltapäivätoimintapaikkaa ei pääsääntöisesti voi vaihtaa. Huoltaja voi irtisanoa paikan ja jättää uuden hakemuksen. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään yhtä kalenterikuukautta ennen muutoksen alkua (kohta 8). Varmuutta uuden paikan järjestymisestä ei voida antaa. Jos lapsi saa uuden paikan, niin irtisanomisajan osalta huoltaja voi joutua maksamaan päällekkäistä asiakasmaksua.

10. Voiko toiminta-aikaa vaihtaa?
Toiminta-ajan muutoksista huoltajat sopivat suoraan palveluntuottajan kanssa.

11. Milloin voin hakea iltapäivätoiminnan maksun vähentämistä tai perimättä jättämistä eli maksuhuojennusta?
Maksuhuojennusta voi hakea, kun ensimmäinen lasku on tullut kotiin. Huojennusta myönnetään samassa taloudessa asuvien tulojen perusteella. Maksuhuojennuksen periaatteet ovat löydettävissä iltapäivätoiminnan asiakasmaksut-sivullaLue asiakasmaksuohjeesta, millä perusteilla asiakasmaksu voidaan puolittaa tai jättää perimättä. Maksuhuojennusta haetaan ohjeissa olevalla lomakkeella joka lukuvuodelle erikseen.05.09.2022 11:36