Suoraan sisältöön

Hakeminen ja valinnat

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakulomakkeita toimintaan saa kouluista sekä internetistä hakuajan alkaessa. Hakulomakkeita saa myös kaikista iltapäivätoiminnan toimintapaikoista. Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten osalta päätökset tehdään vuosiluokan 9. päättymiseen asti.

Lukuvuoden 2020–2021 toiminnan hakuaika on 23.3.-24.4.2020.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana siihen toimintapaikkaan, johon ensisijaisesti haetaan. Hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 26.6.2020 mennessä. Toiminnan aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa huoltaja voi olla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan.

Hakuajan ulkopuolella hakemukset palautetaan osoitteeseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Iltapäivätoiminta, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunkiJAA
15.01.2020 12:43