Suoraan sisältöön

Iltapäivätoimintahaun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Palveluverkkosuunnittelu-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://xn--iltapivhaku-p8ac.hel.fi/.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen A ja AA tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Palveluverkkosuunnittelun sivustolla on alla mainittuja puutteita.

Havaitut puutteet

Kriittiset virheet


 • Hakutoiminto: pudotuslista
  Ruudunlukijan käyttäjä ei saa ilmoitusta, että lista on avattu ja vaihtoehtoisia hakusanamuotoja on valittavissa. Kun pudotuslistan kohteita selataan ruudunlukijalla, luetaan jokaisen kohdalla kuitenkin vain käyttäjän ensimmäiseksi kirjoittama hakusana.
  (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet sekä 2.4.6 Otsikot ja nimilaput että 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet ja
  4.1.3 Tilasta kertovat viestit).
 • Linkkien toiminta
  Sivuston sisäiset linkit on toteutettu siten, että näppäimistöllä selatessa niihin ei saa kohdistettua.
  (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö).
 • Näkyvä kohdistus
  Interaktiivisilla, toiminn elementeillä tulee olla jokin visuaalinen kohdistuksen ilmaisin. Ilman näkyvää ilmaisinta, näppäimistöllä sivua selaava ei tiedä, missä elementissä kohdistus milloinkin on.
  (WCAG 2.1: 2.4.7 Näkyvä kohdistus).
 • Puuttuvat kielimääritykset
  Sivuston kaikilta kieliversioilta puuttuvat lang-kielimääritykset myös kielen valintalinkeiltä. Ruudunlukijat eivät voi lukea sisältöä käyttäjälle oikean kieliasun mukaan.
  (WCAG 2.1: 3.1.1 Sivun kieli sekä 3.1.2 Osien kieli).
 • Selausjärjestys
  Ruudunlukijan käyttäjälle sivuston selausjärjestys poikkeaa huomattavasti visuaalisesta taitosta. Yksittäisen hakutuloksen informaation selausjärjestys ja ruokailu- ja hintatietojen lukeminen ovat hankalia. Responsiivisessa tilassa etusivulla alaotsikoita luetaan poikkeavassa järjestyksessä.
  (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet sekä 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys että 1.4.10 Responsiivisuus).
 • Sivuston käyttö mobiiliruudunlukijalla
  Mobiiliruudunlukijalla päävalikon hampurilaisvalikko ei voi toimi. Elementtien käytettävyyden , kuvausten ja selausjärjestyksen kanssa on ongelmia.
  (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo sekä 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys että 1.3.1 Informaatio ja suhteet ja 2.4.3 Kohdistusjärjestys).
 • Sivuston kielivalikko
  Kielivalikko on toteutettu puutteellisesti ja vaikeuttaa kielivalikon käyttämistä ruudunlukijalla.
  (WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).


Merkittävät virheet

 • Etusivun listaelementti
  Etusivulla listataan huomioita iltapäivätoiminnasta, mutta niitä ei ole toteutettu listana. Ne näyttäytyvät ruudunlukijalle irrallisina tekstikappaleina eikä niillä ole selventävää otsikkoa tai muuta vastaavaa.
  (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
 • Hakutoiminto: haun toimintalogiikka
  Etusivulla ja hakusivulla on hakukenttä, jonka hakupainike on saavuttamaton ruudunlukijalle ja muille apuvälineiden käyttäjille.
  (WCAG 2.1: 3.2.2 Syöte sekä 2.1.1 Näppäimistö että 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).
 • Hakutoiminto: nimilaput
  Hakukentälle ei ole määritetty saavutettavaa nimilappua avustavalle teknologialle.
  (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
 • Hakutoiminto: ohjeet
  Käyttäjällä tarjotaan puutteelliset ohjeet hakutoiminnon käyttämiseksi.
  (WCAG 2.1: 3.2.2 Syöte).
 • Hakutoiminto: painikkeet
  Hakutoiminnossa on painike, jolla voi poistaa hakusanan sekä painike, jolla haun voi aktivoida. Painikkeisiin ei voi kohdistaa näppäimistöllä ja haku aktivoituu heti kun kohde on valittu pudotuslistalta. Toiminnallisuudet ovat haastavia käyttäjälle.
  (WCAG 2.1: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo sekä 2.1.1 Näppäimistö että 3.2.2 Syöte).
 • Hakutoiminto: tulosten ilmoittaminen
  Haussa ei tarjota apuvälineille tietoa hakutuloksien määrästä.
  (WCAG 2.1: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit sekä 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
 • Hyppylinkki puuttuu
  Sivustolta puuttuu sisältöön ohjaavaa ns. hyppylinkkiä, jolla ruudunlukuohjelman käyttäjä voi ohittaa sivun alussa toistuvan sisällön, kuten navigointilinkit ja kielivalinnat.
  (WCAG 2.1: 2.4.1 Ohita lohkot).
 • Karttanäkymä
  Kohteita voi hakea lista- ja karttamuodossa. Kartat eivät kuulu saavutettavuuden piiriin, jos sama tieto tarjotaan tekstimuodossa. Ennen karttanäkymään siirtymistä käyttäjälle tulisi välittää tieto, ettei kartta ole saavutettava ja sen sijaan tulisi käyttää listahakua.
  (WCAG 2.1: ei ole WCAG-rikkomus, mutta korjaus edistää saavutettavuutta).
 • Kuvat ilman tekstivastinetta
  Sivustolla on kuvia, joilla ei ole vaihtoehtoista tekstivastinetta.
  (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö).
 • Listanäkymän kohteen linkkialue
  Listanäkymän yksittäiset kohteet toimivat linkkeinä. Se voi helposti aiheuttaa vahinkoklikkauksia, sillä linkkialue on laajempi kuin käyttäjälle annetaan visuaalisesti ymmärtää. Koska kohteessa on linkki "Näytä lisätiedot", ei koko aluetta oleta linkiksi. Lisäksi ruudunlukijaa käyttäville pitkä lista "Näytä lisätiedot" -linkkitekstejä ei ole saavutettava. Linkit eivät ole riittävän yksilöllisiä ja informatiivisia.
  (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet sekä 2.4.4 Linkin tarkoitus kontekstissa).
 • Passiivinen karttanäkymä kohdesivuilla
  Sivuilla on karttanäkymiä, joissa ei ole visuaalisesti ja hiirtä käyttäen interaktiivisia toimintoja. Näppäimistöä käyttämällä kohdistus osuu kuitenkin karttanäkymän näkymättömiin toiminnallisuuksiin.
  (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
 • Responsiivisuus: kohdesivut
  Joillakin sivuilla esiintyi responsiivisuusongelmia 320 pikselin leveydessä. Sisältöä joutuu lukemaan vaakavierityspalkkia käyttämällä.
  (WCAG 2.1: 1.4.10 Responsiivisuus).
 • Responsiivisuus: listanäkymän selaaminen
  Hakusivulla listanäkymässä käyttäjän voi olla hankala selata listaa, koska vieritettäessä sivua ylöspäin ilmestyy navigaatio- ja hakupalkki näkymään näkyvyyttä haittaamaan.
  (WCAG 2.1: 2.5.1 Osoitineleet).
 • Sivujen otsikot
  Sivuilla ei ole yksilöllisiä < title>-määrityksiä, jotka kertovat ruudunlukijalle, että sivun sisältö on muuttunut.
  (WCAG 2.1: 2.4.2 Sivuotsikot).
 • Uuteen välilehteen avautuvat linkit sekä pdf-tiedostot
  Etusivulla on linkkejä, joissa ei mainita linkkikohteen pdf-tiedostomuodosta tai että ne avautuvat uuteen välilehteen. Ruudunlukijan käyttäjän on vaikea hahmottaa tapahtunutta. Uudessa välilehdessä sijainnin paikallistaminen ja palaaminen edelliseen näkymään vaikeutuu.
  (WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen).
 • Värit ja kontrastit
  Sivustolla aktiivisen ja passiivisen listaelementin taustan ja eri valintapainikkeiden välinen kontrastiero on liian pieni.
  (WCAG 2.1: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti).

Muut virheet

 • Sähköpostiosoitteiden merkintä
  Sähköpostiosoitteet eivät ole merkitty yhdenmukaisesti joko sähköpostilinkkeinä tai tekstimuotoisina.
  (WCAG 2.1: 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen).

Puutteiden korjaus

Sisällölliset virheet ja puutteet pyritään korjaamaan välittömästi toimialalla sitä mukaa, kun virheitä tulee tietoon.

Helsingin kaupungin verkkosivustoja uudistetaan parhaillaan. Sen myötä verkkosivusto siirretään uudelle alustalle, joka täyttää entistä permemmin saavutettavuusvaatimukset. Saavutettavuuden kannalta nykyisestä julkaisujärjestelmästä johtuvat puutteet päivitetään saavutettaviksi viimeistään uudistuksessa. Arvioitu uudistuksen valmistuminen on vuoden 2021 loppuun mennessä.

Verkkosivun sisällön voi pyytää saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Lisäksi käyttäjä voi pyytää saavuttamatta jääneitä sisältöjä sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. 

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston manuaalista tarkistusta. Testauksessa syntyneet toiminnalliset havainnot pätevät sekä työpöytä- että mobiililaiteympäristöön.

Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Manuaalisessa testauksessa on käytetty Chrome- ja Firefox-selaimia, niiden 200% tiloja sekä tietoteknisiä apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmia, ohjaimia ja erikoisnäppäimistöjä. Mobiilitestaus toteutettiin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmillä ja niille tarkoitetuilla ruudunlukuohjelmilla.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Palvelukeskus Helsinki. Lue Iltapäivätoimintahaku-verkkosivuston auditointiraportti, pdf 

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, viestintäpalvelut
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut 10.9.2020.
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki08.10.2021 12:53