Suoraan sisältöön

Helsingissä oikeus yli 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen

HUOM! Yksityisen hoidon tuki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että perheen työ- tai opiskelutilanne ei vaikuta enää yksityisen hoidon tuen määrään. Linkki asiaa koskevalle Kelan sivulle.

Varhaiskasvatuslain mukaan subjektiivinen oikeus rajattiin 20 tuntiin. Helsingin kaupunki ei toistaiseksi rajaa lapsen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Kela noudattaa varhaiskasvatuslakia, joten yksityisen hoidon tukea ei makseta täysimääräisenä, mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa 20 tuntia tai alle.

Tästä johtuen yksityisessä varhaiskasvatuksessa kokopäiväistä hoitoa tarvitsevien lasten yksityisen hoidon tuen hakemusten liitteeksi tarvitaan kunnan päätös kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarpeesta, mikäli lapsen huoltajat eivät ole työelämässä tai kokopäiväisiä opiskelijoita.

Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen hakeminen

Kokopäiväistä varhaiskasvatusoikeutta haetaan kunnalta. Perhe täyttää lomakkeen Hakemus ja päätös yli 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeesta. Päätös liitetään Kelalle toimitettavaan yksityisen hoidon tuen hakemukseen.

Kaupungin antama päätös yli 20 tuntia laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta on voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes lapsi aloittaa perusopetuksessa tai yli 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen edellytykset lakkaavat. Lomakkeen saa palveluntuottajalta tai tulostamalla alla olevasta linkistä.

TULOSTA LOMAKE linkistä: Hakemus ja päätös yli 20 tuntia laajemmasta varhaiskasvatuksen tarpeesta

Lomakkeen toimitusosoite: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Palveluvastaava Katja Almusa, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki, (Käyntiosoite Töysänkatu 2 D, 00510 Hki)

Lapsi yksityisessä päiväkodissa

Lomakkeen saa palveluntuottajalta tai tulostamalla yllä olevasta linkista. Perhe täyttää lomakkeen ja antaa sen yksityisen päiväkodin johtajalle. Päiväkodin johtaja lähettää lomakkeen yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaavalle päätettäväksi. Mukaan liitetään palautuskuori, jossa on postimerkki ja päiväkodin osoite. Palveluvastaava tekee päätökset yli 20 tuntia laajemmasta varhaiskasvatuksesta ja lähettää päätöksen yksityiseen päiväkotiin. Palveluntuottaja toimittaa päätöksen perheelle ja perhe liittää sen Kelalle toimitettavaan  WH1 lomakkeeseen.

Lapsi yksityisessä perhepäivähoidossa

Perhe täyttää lomakkeen ja toimittaa sen päätettäväksi yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaavalle. Mukaan liitetään palautuskuori, jossa on postimerkki ja perheen osoite. Palveluvastaava tekee päätökset yli 20 tuntia laajemmasta varhaiskasvatuksesta ja lähettää päätöksen huoltajille takaisin. Perhe liittää päätöksen Kelalle toimitettavaan  WH1 lomakkeeseen.                                             

Lapsi hoidetaan kotona (perheen palkkaama työsopimussuhteinen hoitaja)

Perhe täyttää lomakkeen ja toimittaa sen päätettäväksi yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaavalle. Mukaan liitetään palautuskuori, jossa on postimerkki ja perheen osoite. Palveluvastaava tekee päätökset yli 20 tuntia laajemmasta varhaiskasvatuksesta ja lähettää päätöksen huoltajille takaisin. Perhe liittää päätöksen Kelalle toimitettavaan  WH1 lomakkeeseen   

Lisätietoja saa palveluvastaavalta numerosta 09 3104 1138 tai 050 552 0962 sekä varhaiskasvatuspalvelujen neuvonnasta numerosta 09 3104 4986 klo 10-12 ja klo 13-15.17.06.2020 10:23