Suoraan sisältöön

Yksityisen hoidon tuki

Valitessaan yksityisen varhaiskasvatuksen perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta. Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä.

Yksityisen hoidon tuet


Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Tuet yhteensä
Päiväkotihoito,
alle 3-vuotias lapsi
173,95 0-146,29 600,00 773,95-920,24
Päiväkotihoito,
yli 3-vuotias lapsi
173,95 0-146,29 340,00 513,95-660,24
Perhepäivähoito,
alle 3-vuotias lapsi
173,95 0-146,29 320,00 493,95-640,24
Perhepäivähoito,
yli 3-vuotias lapsi
173,95 0-146,29 160,00 333,95-480,24
Työsopimussuhteinen hoitaja,
alle 3-vuotias lapsi
173,95
0-146,29 500,00 673,95-820,24
Työsopimussuhteinen hoitaja,
yli 3-vuotias lapsi
173,95 0-146,29 160,00 333,95-480,24

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä.
** Helsinki-lisä maksetaan kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta. Hoitosopimuksen mukaisen varhaiskasvatusajan tulee olla yli 20 tuntia viikossa. HUOM! 1.8.2020 alkaen Helsinki-lisä maksetaan silloin, kun hoitosopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika on yli 25 tuntia viikossa.

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta sähköisesti tai lomakkeella WH1 - Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus.

Tuen maksaminen

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin, yksityiselle perhepäivähoitajalle tai perheen kotiin palkatulle hoitajalle.


HUOM! Yksityisen hoidon tuki muuttuu 1.8.2020 alkaen siten, että perheen työ- tai opiskelutilanne ei vaikuta enää yksityisen hoidon tuen määrään. Linkki asiaa koskevalle Kelan sivulle


Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki

Kela maksaa yksityisen varhaiskasvatuksen esiopetusikäisestä lapsesta puolitetun hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän. Lue lisää

Kerhot

Jos perhe saa yksityisen hoidon tukea, lapsi ei voi samanaikaisesti osallistua leikkitoiminnan kerhoon.

Lisätietoja

Yksityisen hoidon tuki Kelan sivuilla.03.08.2020 08:58

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan yksityisen hoidon tuella tai kotihoidon tuella. Tuen määrä vaihtelee mm. lapsen iän mukaan.