Suoraan sisältöön

Yksityisen hoidon tuki

Valitessaan yksityisen päivähoidon perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta.
Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä.

1.8.2018 Helsinki-lisään tuli 10 euron korotus yli 3-vuotiainen päiväkotihoitoon ja 20 euron korotus alle 3-vuotiaiden perhepäivähoitoon.

Yksityisen hoidon tuet


Yksityisen hoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Tuet yhteensä
Päiväkotihoito,
alle 3-vuotias lapsi
172,25 0-144,85 600,00 772,25-917,10
Päiväkotihoito,
yli 3-vuotias lapsi
172,25 0-144,85 340,00 512,25-657,10
Perhepäivähoito,
alle 3-vuotias lapsi
172,25 0-144,85 320,00 492,25-637,10
Perhepäivähoito,
yli 3-vuotias lapsi
172,25 0-144,85 160,00 332,25-477,10
Työsopimussuhteinen hoitaja,
alle 3-vuotias lapsi
172,25 0-144,85 500,00 672,25-817,10
Työsopimussuhteinen hoitaja,
yli 3-vuotias lapsi
172,25 0-144,85 160,00 332,25-477,10

* Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan. Jos perhe saa hoitolisää, perheelle maksetaan automaattisesti 60 euron ylimääräinen Helsinki-lisä.
** Helsinki-lisä maksetaan silloin, kun lapsen päivähoito on kokopäivähoitoa, eli hoitoaika on yli 20 tuntia viikossa.

Tuen hakeminen

Yksityisen hoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta sähköisesti tai lomakkeella WH1 - Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus.

Tuen maksaminen

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin, yksityiselle perhepäivähoitajalle tai perheen kotiin palkatulle hoitajalle.


Oikeus yli 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen

Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatuslain myötä subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen rajattiin 20 tuntiin. Lakimuutoksen takia Kelan maksamat yksityisen hoidon tuet muuttuivat elokuun alusta alkaen. Helsingissä ei kuitenkaan toistaiseksi rajata varhaiskasvatusoikeutta. Lue lisää


Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki

Kela maksaa yksityisen varhaiskasvatuksen esiopetusikäisestä lapsesta puolitetun hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän. Lue lisää

Kerhot

Jos perhe saa yksityisen hoidon tukea, lapsi ei voi samanaikaisesti osallistua leikkitoiminnan kerhoon.

Lisätietoja

Yksityisen hoidon tuki Kelan sivuilla.JAA
06.12.2019 01:25

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan yksityisen hoidon tuella tai kotihoidon tuella. Tuen määrä vaihtelee mm. lapsen iän mukaan.