Suoraan sisältöön

Korvaus 2014 syntyneistä

Elokuusta 2018 alkaen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille lapsille 4 tuntia päivässä ja 20 tuntia viikossa.  Kasvatus-ja koulutuslautakunta on päättänyt maksaa korvausta 2014 syntyneistä lapsista myös yksityiseen varhaiskasvatukseen. 

Yksityiselle palvelutuottajalle maksettava summa mahdollistaa hoitomaksun alentamisen ja lasten hoidon jatkamisen yksityisessä hoitopaikassaan ja mahdollisen jatkamisen myös seuraavana vuonna esiopetuksessa. 

Korvaussumma

Korvausta maksetaan 160 euroa elokuu-toukokuun ajalta (10 kuukautta) yksityiseen varhaiskasvatukseen. 

Korvauksen hakeminen

Korvauksen maksua varten palveluntuottaja täyttää lomakkeen - Korvaushakemus 2014 syntyneistä 5-vuotiasta lapsista. Korvaushakemuksen kirjataan 2014 syntyneiden lasten nimet, hoidon aloitus- ja jatkossa lopetuspäivämäärä. Ensimmäisen korvaushakemuksen mukana toimitetaan myös liite 2014 syntyneistä, jossa on lapsen vanhempien ja  palveluntuottajan allekirjoitukset.

Sitoumus

Korvaushakemuksessa tuottaja sitoutuu kohdentamaan korvauksen viisivuotiaiden hoitomaksun alentamiseen.

Korvauksen maksaminen

Korvaushakemus lähetetään aikaistaan 20. päivä kuluvaa kuuta ja korvaus maksetaan viimeistään seuraavan kuun 15.päivään mennessä. Eli ensimmäiset hakemukset lähetetään aikaisintaan 20.8.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Eeva Tiihonen
PL  51300, 00099 Helsingin kaupunkiJAA
06.12.2019 01:28