Suoraan sisältöön

Palveluntuottajille

Näiltä sivuilta uusi palveluntuottaja löytää tietoa varhaiskasvatustoiminnan aloittamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 

Yleistä yritystoimintaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta tarjoaa YritysHelsinki.

Tarkempaa tietoa toiminnan aloittamisesta ja yhteistyökumppaneista: Ohje yksityisille palveluntuottajille varhaiskasvatuksen toimipisteen perustamiseen (pdf)

Helsingin kaupunki valvoo yksityistä varhaiskasvatusta. Yksityisen varhaiskasvatuksen toimipisteen toiminnan aloittamiseen liittyen otetaan yhteyttä erityissuunnittelija Johanna Aueriin, johanna.auer@hel.fi, puh. 09 310 56404. Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyvän henkilön tulee ottaa yhteyttä palveluvastaava Auli Stenbergiin, auli.stenberg@hel.fi, puh. 09 310 26396.

Yksityisen hoidon tukea koskevaa tietoa Kelan sivuilla Yksityisen päivähoidon tuottajat -osiossa sekä lomakkeissa.

Esiopetuksen järjestäminen

Palveluntuottajille, jotka hakevat esiopetuksen järjestämisen lupaa, löytyy Ohje yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle esiopetuksen järjestämisestä.

Esiopetuksen järjestämisestä ja sisällöstä valmistellaan toimintasuunnitelma lomakkeella
Esiopetuksen toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelman täyttämiseen on avuksi Toimintasuunnitelman täyttäjän opas

Toimintakauden esiopetuksen toimintasuunnitelman toteutumisen arviointiin käytetään lomaketta Esiopetuksen toimintasunnitelman arviointi.08.09.2020 14:42