Suoraan sisältöön

Yksityinen varhaiskasvatus

Lapsen vanhemmat voivat halutessaan valita yksityisen varhaiskasvatuksen. 

Yksityinen varhaiskasvatus voi olla 

Yksityisissä päiväkodeissa järjestetään varhaiskasvatusta monella eri kielellä, esimerkiksi englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi. Tutustu erikielisiin vaihtoehtoehtoihin Varhaiskasvatusta eri kielillä -sivujen kautta.

Yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja määrittää varhaiskasvatusmaksun, johon voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii yhteistyössä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien kanssa sekä ohjaa, neuvoo ja valvoo niiden toimintaa. Suomenkielisen ja muun kuin ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan palvelusta vastaavana päällikkönä toimii aluepäällikkö Riikka Reunanen, riikka.reunanen@hel.fi, puh. 09 310 32641. Ruotsinkielisen yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta ja valvonnasta vastaavana toimii ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päällikkö Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, puh. 09 310 73014.

Varhaiskasvatuslain mukaan yksityisen palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatustoiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontasuunnitelma onkin palvelujen laadun ja sisällön ensisijainen valvontamenetelmä. Valvira antaa tarkempia määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen valvonnasta ja omavalvonnasta.29.06.2021 16:31