Suoraan sisältöön

Perhepäivähoitoalue Malmi

Karviaisrinne 2, 00700 Helsinki
PL 70919, 00099 Helsingin kaupunki
Perhepäivähoidon ohjaaja Jouni Lauronen
Puh. 09 3107 3993
Sähköposti jouni.lauronen@hel.fi

Päivähoitoyksikkö perhepäivähoito Malmi kuuluu Malmi-Pukinmäki varhaiskasvatusalueeseen. Toimistomme sijaitsee päiväkoti Karvikan kanssa samassa rakennuksessa.

Perhepäivähoitoalueeseen kuuluvat Ylä- ja Ala-Malmi, Tapaninvainio, Tapaninkylä, Tapanila, Sepänmäki, Fallkulla ja Malmin lentokenttä sekä Malmin hautausmaa.

Alueella on ryhmäperhepäivähoitoa, kolmiperhepäivähoitoa sekä hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa joko kunnallisena tai yksityisenä palveluna.

Alueella toimivat seuraavat ryhmäperhepäiväkodit: Lemmikki, KarpaloOmppu ja Pikkulintu.
Perhepäivähoidon varahoitoa on Karpalossa, Ompussa ja Pikkulinnussa.

Malmin perhepäivähoito tarjoaa pienessä lapsiryhmässä tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta, turvallista perushoitoa ja monipuolista lapsilähtöistä toimintaa.

Alueen hoitajat tekevät yhteistyötä mm. alueen perhepäivähoitajien, päiväkoti Karvikan ja alueen muiden päiväkotien sekä leikkipuistojen kanssa. Kasvatuskumppanuuden hengessä vanhemmilla on mahdollisuus yhdessä hoitajien kanssa osallistua toiminnan suunnitteluun.

Toiminta-ajatus

Malmin perhepäivähoito tarjoaa monia päivähoitovaihtoehtoja eri-ikäisille lapsille.
Hoitajat ohjaavat pieniä lapsiryhmiä kodinomaisissa hoitoympäristöissä vauvasta kouluikään asti.
Pieni ryhmä antaa lapselle turvallisuuden tunnetta ja luo lämpimän tunnesiteen hoitajan ja lapsen välille. Lapset pääsevät osallistumaan kiireettömästi arjen pieniin askareisiin, joita vuodenaikojen vaihtelut tapahtumineen ja juhlineen rikastuttavat.

Keskeiset toiminta-alueet

Ryhmäperhepäivähoito ottaa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioon paitsi lasten iän- ja kehitystason myös toiminta-alueet, jotka ovat

  • perushoito
  • leikki
  • työtehtävät ja askareet
  • sisällölliset ja toiminnalliset oppimistilanteet sisällä ja ulkona kuten liikunta, musiikki, kuvallinen ilmaisu ja kielellinen kehittäminen
  • ympäristöön tutustuminen
  • juhlat, tapahtumat ja retket.

Kasvatustavoitteiden toteutumista perhepäivähoidossa voidaan tarkastella ajankäytön jakautumisena eri toiminta-alueiden kesken. Toiminta-alueiden keskinäinen painotus vaihtelee riippuen mm. lasten iästä.

Toimintasuunnitelma (pdf)JAA
13.03.2018 13:00