Suoraan sisältöön

Perhepäivähoitoalue Kaakko

Rouvienpolku 11 B, 00810 Helsinki
PL 81954, 00099 Helsinki kaupunki
Puh. 09 310 56432
Perhepäivähoidon ohjaaja Emmi Kamula-Enqvist
Sähköposti emmi.kamula@hel.fi

Kaakkoinen perhepäivähoito Twitterissä

Perhepäivähoitoalue Kulosaari - Länsi-Herttoniemi - Herttoniemenranta - Roihuvuori - Tammisalo - Laajasalo - Jollas - Santahamina
Postinumerot 00570, 00800-00870

Alueella on 7 kunnallista kotona toimivaa perhepäivähoitajaa sekä 6 ryhmäperhepäiväkotia 1-5-vuotiaille lapsille. Hoitopaikkoja on tarjolla yli 100 lapselle. Yhdessä hoitopaikassa on enintään 4 ja ryhmäperhepäiväkodissa 8 lasta.

Ryhmäperhepäiväkodit ovat 
- Aapo
- Untuvainen
- Pikkusiili
- Kaivolahti
- Laivapuisto
- Poni

Perhepäivähoidon henkilökunta järjestää aluetiimeittäin lapsille kerhotoimintaa oman ryhmän päivittäisen kodinomaisen toiminnan lisäksi.

Perhepäivähoitolasten varahoito on järjestetty joko aluetiimeissä tai ryhmäperhepäiväkoti Untuvaisessa Roihuvuoressa.

Perhepäivähoidon ominaispiirteinä korostuvat kodinomaisuus, kiireettömyys, yksilöllinen kohtaaminen, sekä arjen taitojen ja itsestä huolehtimisen harjoittelu. Huoltajien ja lähipäiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö on meille tärkeää.

Ryhmien toiminnan suunnittelu perustuu varhaiskasvatussuunnitelmiin kirjattuihin pedagogiselle toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Toimintaa suunnitellaan, dokumentoidaan ja arvioidaan kasvattajatiimissä sekä lasten ja vanhempien kanssa yhdessä säännöllisesti.

Arvojamme ovat:

  • Lapsuuden itseisarvo
  • Ihmisenä kasvaminen
  • Lapsen oikeudet 
  • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus
  • Perheiden monimuotoisuus
  • Terveellinen ja kestävä elämäntapa

Tutustumistilaisuudet varhaiskasvatukseen hakeutumisesta
Uusien päivähoitoon hakevien lasten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia päivähoitoon hakeutumisesta eri päiväkodeissa seuraavasti:

15.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Yliskylä, Kökkarinpolku 1
21.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Satama, Sisselenkuja 3
25.9.2019 klo 10–11 Päiväkoti Siilitie, Hillerikuja 1 a ja 1b
9.10.2019 klo 10-11 Päiväkoti Ilomäki, Ilomäentie 8
11.11.2019 klo 9.30-10.30 Päiväkoti Tuorinniemi, Agnetankuja 4

Tilaisuuksissa kerrotaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon hakemiseen liittyvää asiaa ja esitellään alueen päivähoitopalvelut sekä vastataan kysymyksiinne.

Tervetuloa!


Toimintasuunnitelma (pdf)JAA
15.08.2019 12:01