Suoraan sisältöön

Perhepäivähoito alueittain - Family daycare areas

Perhepäivähoito alueittain -sivuilta löydät alueiden perhepäivähoidon ohjaajien yhteystiedot ja perhepäivähoidon palvelut, joita alueilla tarjotaan. Saat lisätietoja kunkin alueen kunnallisista ja yksityisistä perhepäivähoidon palveluista perhepäivähoidon ohjaajalta.

Family daycare of the Regions pages you will find areas of family daycare and family daycare instructors contact information services, which are areas offered. For more information about each area of municipal and private family daycare services, family daycare supervisor.

Eteläinen Helsinki - Southern Helsinki

Läntinen Helsinki - Western Helsinki

Pohjoinen Helsinki - Northern Helsinki

  • Pohjoinen (Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Veräjämäki, Länsi- ja Itä-Pakila, Tuomarinkylä)
  • Koillinen 1 (Ylä- ja Ala-Malmi, Tapaninvainio, Tapaninkylä, Tapanila, Sepänmäki, Fallkulla, vanha Puistola, Tapulinkaupunki, Heikinlaakso, Siltamäki, Töyrynummi, Suutarila, Jakomäki
  • Koillinen 2 (Viikki, Viikinmäki, Pihlajisto, Pihlajamäki, Savela, Pukinmäki, Heikinlaakso, Puistola, Tapanila)

Itäinen Helsinki - Eastern Helsinki

Ruotsinkieliset perhepäivähoitoalueeet - Svenska familjedagvårdsomroden - Swedish-speaking daycare areas05.05.2021 08:47