Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten päivähoitoa pienessä ryhmässä, jossa korostuvat kodinomaisuus, perushoito, leikki ja kiireettömyys.

Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, lapsen kodissa tai erikseen suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen päivähoidon alkamista.

Päivähoitomaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Voit laskea arvion päivähoitomaksusta maksuarviolaskurilla

Perhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa haetaan samalla päivähoitohakemuksella.

Lapsiryhmän koko

Kaikissa perhepäivähoidon muodoissa lapsiryhmän koko on neljä. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi esiopetusikäinen tai koululainen.

Perhepäivähoidon muotoja ovat

  • perhepäivähoito hoitajan kotona
  • ryhmäperhepäivähoito
  • kolmiperhepäivähoito.

Päivähoitomaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Perhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa haetaan samalla päivähoitohakemuksella.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoidon sisällöllistä toimintaa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoa alueesi perhepäivähoidon palveluista antaa alueen perhepäivähoidon ohjaaja.

Perhepäivähoidon ohjaajat löytyvät perhepäivähoitoalueiden sivuilta.

RyhmäperhepäiväkoditJAA
21.05.2018 17:27