Suoraan sisältöön

Usein kysyttyä varhaiskasvatuksesta


Ennen varhaiskasvatukseen hakeutumista 

Olen työllistynyt tai saanut opiskelupaikan ja varhaiskasvatuspaikan tarve on äkillinen. Kannattaako minun tehdä sähköinen varhaiskasvatushakemus?
Äkillisessä hoidontarpeessa tulee tehdä ensin sähköinen hakemus osoitteessa asiointi.hel.fi (suomenkielinen) tai osoitteessa asti.hel.fi (ruotsinkielinen) ja ottaa yhteyttä sen jälkeen päiväkodinjohtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Vähimmäisaika paikan järjestämiseen on kaksi viikkoa. On hyvä varautua tavallista pidempään kuljetusmatkaan. Pääsääntöisesti hakemuksen käsittelyaika on neljä kuukautta.

Miten toimin varhaiskasvatuspaikan saamiseksi, kun suunnittelen töihin / opintoihin hakeutumista, enkä tiedä tarkkaa aloittamispäivää?
Perheen tulee ennakoida mahdollinen työ- tai opiskelupaikka eli hakea varhaiskasvatuspaikkaa jo siinä vaiheessa kun työ tai opinnot on suunnitteilla (4 kk ennen tarvetta) Paikan voi perua ja hakemusta voi muokata ennen paikan saamista.

Haluan tietää tietyn varhaiskasvatusalueen paikkojen tilanteesta, soitanko palveluneuvontaan?
Palveluneuvoja kertoo hakuprosessista yleisellä tasolla. Päiväkodinjohtajat vastaavat hakemusten käsittelyaikataulusta ja osaavat kertoa paikkatilanteesta.

Mikä päivämäärä kannattaa laittaa hakemukseen, jotta paikan saa varmimmin? 
Hakemukseen tulee laittaa se päivämäärä, milloin tarve varhaiskasvatukselle on. Elokuussa paikkoja vapautuu eniten, kun yksi ikäluokka lähtee kouluun.

Millaiset lapsiryhmät päiväkodissa on? Kuinka monta lasta ryhmässä on? 
Lapsiryhmät muodostetaan toimintakausittain pedagogisin perustein. Yhtä työntekijää kohden sijoitetaan 7 yli 3-vuotiasta lasta ja 4 alle 3-vuotiasta lasta.

Millaiset aukioloajat päiväkodissa on? 
Kaikissa Helsingin kaupungin päiväkodeissa on mahdollisuus hoitoaikaan 6.15-17.30 välillä. Lisäksi Helsingissä on iltahoitoa ja vuorohoitoa tarjoavia päiväkoteja. Tiedot ilta- ja vuorohoitoa tarjoavista yksiköistä löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Olen vuorotyössä. Miten saan lapselle varhaiskasvatusta iltaisin ja viikonloppuisin? 
Perhe voi saada paikan vuoropäiväkodissa, jos molemmat huoltajat esittävät työnantajan todistuksen vuorotyöstä tai iltaopinnoista.

Voinko hakea samanaikaisesti sekä kunnalliseen että yksityiseen varhaiskasvatukseen? 
Voit. On tärkeää muistaa perua toinen hakemus mahdollisimman pian, kun saat toivomasi paikan.

Haluan varata haastatteluajan kunnan hyväksyntää varten perheeseen tulevalle yksityiselle hoitajalle, mihin otan yhteyttä? 
Hoitajan kannattaa varata aika itse. Ajan voi varata palveluneuvonnasta klo 10-12 ja 13-15 numerosta 09 3104 4986. Suomenkielinen hoitaja voi tulla haastatteluun yksin. Perhe, joka palkkaa hoitajan, voi tulla mukaan tulkiksi tarvittaessa. Mukana hoitajalla tulee olla työsopimus, Kelan WH2-lomake täytettynä ja henkilöllisyystodistus.

Millä perusteella paikat jaetaan? Kuka päättää kuka saa minkäkin paikan?
Kaikki hakemukset käsitellään alueen sijoituskokouksessa ja päätökset tekee päiväkodinjohtaja lautakunnan päättämillä sijoittamiskriteereillä.

Jos lapsella arkivapaita, saako paikan helpommin? 
Arkivapaat eivät vaikuta paikan saamiseen.

Lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa, joka on kiinni kesällä. Milloin pitää viimeistään hakea kesäksi paikkaa kaupungin päiväkotiin? 
Tilapäistä hoitoa kunnallisesta päiväkodista voi kysyä alueelta tilapäisen paikan vuorokausihinnalla. Suuri osa myös kunnallisista päiväkodeista on kiinni heinäkuussa ja on hyvä tiedustella paikkaa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Mitä varhaiskasvatus maksaa yksityisessä päiväkodissa? 
Yksityinen palveluntuottaja tekee perheen kanssa hoitosopimuksen, jossa maksusta ja muista käytännöistä sovitaan. Kunta tukee maksua yksityisen hoidon tuella. Usein yksityinen varhaiskasvatus on kunnallista kalliimpaa.

Millä perusteella valitaan kielikylpyyn? 
Katso Kielikylpy

Onko päiväkodissa jotain pedagogisia painotuksia? 
Kaupungin päiväkodeissa noudatetaan Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä esiopetuksessa esiopetuksen opetussuunnitelmaa ja kaupungin strategiasta nousevia tavoitteita.  Varhaiskasvatusyksiköt laativat näiden pohjalta toimintasuunnitelmat, joista saa tietoa mahdollisista painotuksista.

Miten hakija voi hakea sekä suomenkieliseen, että ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen? 
Suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen hakeutuvat tekevät hakemuksen Sähköisen asioinnin kautta, jos 1. hakutoive on suomenkieliseen varhaiskasvatukseen.  

Huoltajan siis tulee ilmoittaa ykköstoiveena olevan päiväkodin johtajalle muut ruotsinkieliset vaihtoehdot. 

Jos 1. hakutoive on ruotsinkielinen päiväkoti, paikkaa haetaan Astin kautta. Tällöin huoltaja ottaa ruotsinkieliseen päiväkodinjohtajaan yhteyden ja ilmoittaa suomenkieliset vaihtoehdot. 

Saako lapsi oman kielen opetusta päiväkodissa, jos kotikieli on muu kuin suomi /ruotsi/saame?  
Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa vieraan kielen opetusta ei järjestetä.

Miten haen varhaiskasvatusta, kun muutan Helsinkiin, enkä tiedä tulevaa asuinaluetta? 
Hakemus tulee jättää viimeistään 4 kk ennen hoidon tarvetta jollekin varhaiskasvatusalueelle. Hakemuksen voi päivittää ottamalla yhteyttä päiväkodin johtajaan, kunhan uusi osoite varmistuu.

Voiko muu kuin helsinkiläinen perhe saada muutamaksi kuukaudeksi paikan, kun perhe on täällä isän työn vuoksi, mutta eivät jää pidemmäksi aikaa? 
Voi saada, jos asuinosoite on Helsingissä ja paikkaa on haettu ajoissa.

Voiko päiväkoteihin tutustua ennen hakemista? 
Tutustumisesta sovitaan päiväkodin johtajan kanssa.

Voiko varhaiskasvatuspäätöksen saada jos osoitteena on Poste restante? 
Ei voi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen 

Milloin saan päätöksen varhaiskasvatuksesta? 
Noin kuukausi ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista.

Haluan tehdä muutoksia lapseni varhaiskasvatushakemukseen, esimerkiksi muuttaa hoitoaikaa 7 tunnista 5 tuntiin, mitä teen? 

Sähköisesti lähetettyyn hakemukseen ei voi itse tehdä muutoksia. Ensimmäisen toiveen mukaisen päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja voi tehdä tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmään. Päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Järjestelmässä voi olla vain yksi voimassa oleva hakemus kerrallaan.

Miksi lapseni sai paikan toisesta päiväkodista kuin mihin haimme? 
Hakemaanne päiväkotiin oli enemmän hakemuksia kuin paikkoja.

Mistä saisin tietoa varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen lykkäämisestä? 
Vastaanottamista ei voi siirtää. Paikka otetaan vastaan hakemuksen mukaisesti tai mikäli paikkaa ei ota vastaan, perheen tulee laittaa uusi hakemus, jonka käsittelyaika on 4 kk.

Paljonko varhaiskasvatus maksaa? 
Asiakasmaksutiedot löytyvät Helsingin kaupungin internetsivuilta.

Mihin aikaan lapsen on hyvä tulla aamuisin päiväkotiin? Lapsen ja perheen päivärytmin mukaan. Asiaa kannatta arvioida yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa lapsen leikkiyhteisöön kuulumisen näkökulmasta. 

Sähköisessä asioinnissa varhaiskasvatushakemus jäi tilaan ”hakemus tallennettu”. Onko hakemus lähtenyt?
Hakemus on lähetetty vasta, kun toiminta valitaan lähetä-painikkeella. Onnistuneesta lähettämisestä tulee kuittaus.

Voinko vaihtaa varhaiskasvatuksen aloituspäivää? Jos päätöstä ei ole tehty, aloituspäivää voi hakuaikana muuttaa ottamalla yhteyttä päiväkodin johtajaan. Päätöksen tekemisen jälkeen aloituspäivää ei voi enää muuttaa.

Kun lapsi on jo varhaiskasvatuksessa 

Haluan tehdä muutoksia lapseni varhaiskasvatuspäivän pituuteen, keneen otan yhteyttä? 
Muutoksista voi neuvotella päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa, joka tekee tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmään. Muutoksista on hyvä keskustella ajoissa, vähintään kuukausi ennen toivottua muutosta.

Minulla on kysyttävää lapseni varhaiskasvatuslaskusta, mihin otan yhteyttä? 
Yhteyttä voi ottaa suoraan toimialan varhaiskasvatusmaksuista vastaavaan yksikköön. Maksupäätöksessä kerrotaan laskutuksesta vastaavan taloussihteerin yhteystiedot. Palveluaika on klo 9-11. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla varhaiskasvatus.maksut@hel.fi.

Muutamme Espoosta/Vantaalta/Kauniaisista Helsinkiin. Menettääkö lapsi hoitopaikkansa vanhassa kotikunnassamme? 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat sopineet varhaiskasvatuksen järjestämisestä silloin, kun varhaiskasvatuksessa olevan lapsen perhe muuttaa toiseen sopimuskuntaan. Lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää entisessä asuinkunnassa enintään muuttamista seuraavan syys - (-31.12.) tai kevätkauden (-30.7.) loppuun ja enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

Miten voin keskeyttää varhaiskasvatuksen? 
Katso verkkosivuilta.

Miten irtisanon varhaiskasvatuspaikan?
Vanhempien tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen päättymisestä yksikön esimiehelle viimeistään kuukautta aikaisemmin. Tämä mahdollistaa seuraavan lapsen sijoittamisen kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.

Päiväkodissa saa nukkua – mutta onko pakko?
Katso päiväunet ja lepohetki

Miten koulujen loma-ajat vaikuttavat päiväkotien toiminta-aikoihin?
Osa päiväkodeista ja perhepäivähoidosta suljetaan koulujen loma-aikoina, kun suuri osa lapsista ja henkilökunnasta on lomalla. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaan.

Milloin saa tehdä siirtohakemuksen?
Siirtohakemuksen voi tehdä sen jälkeen, kun perhe on ottanut tarjotun paikan vastaan. Siirtohakemusta ei voi tehdä itse asiointikansion kautta, vaan päiväkodin johtaja voi tehdä sen.10.05.2021 09:37