Suoraan sisältöön

Tietoa huoltajille

Näitä käytäntöjä noudatetaan kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kerhoissa sekä soveltuvin osin yksityisissä päiväkodeissa.


Äkillinen, ennakoimaton hoidon tarve


Hoitopaikan saaminen tai jos sitä ei käytetä


Hoitopaikkaan tutustuminen


Loma-aikojen huomioon ottaminen lapsen aloittaessa

Muutoksen hakeminen päätökseen

Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta


05.10.2021 13:30