Suoraan sisältöön

Tietoa huoltajille

Näitä käytäntöjä noudatetaan kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kerhoissa sekä soveltuvin osin yksityisissä päiväkodeissa.


Äkillinen, ennakoimaton hoidon tarve

Hoitopaikan saaminen tai jos sitä ei käytetä

Hoitopaikkaan tutustuminen

Loma-aikojen huomioon ottaminen lapsen aloittaessa

Muutoksen hakeminen päätökseen

Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta
26.01.2021 10:14