Suoraan sisältöön

Hoitopaikan saaminen tai jos sitä ei käytetä

Varhaiskasvatuspaikan saaminen

Kaikilla sähköisen hakemuksen lähettäneillä on henkilökohtainen asiointikansio. Suomenkielisillä palveluilla osoitteessa https://asiointi.hel.fi ja ruotsinkielisillä palveluilla uudessa Oppijoiden asioinnin tietojärjestelmässä.

Päätös ja tieto suomenkielisestä varhaiskasvatuspaikasta toimitetaan asiointikansioon noin kuukautta ennen hoidon tarvetta. Varhaiskasvatus ja sen laskutus alkavat päätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien.

Jos hakemus on tehty paperihakemuksena, päätös lähetetään postissa.

Elokuussa alkavasta varhaiskasvatuksesta ilmoitetaan kesäkuussa.

Varhaiskasvatuspaikka myönnetään mahdollisuuksien mukaan perheen ensisijaisen toiveen perusteella. Jos perheen toivomissa paikoissa ei ole vapaata, päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja voivat keskustella perheen kanssa vaihtoehdoista ennen päätöksentekoa.

Varhaiskasvatuspaikka myöntäessä otetaan huomioon hoidon tarpeen laajuus. Kun hakijoita johonkin varhaiskasvatuspaikkaan on enemmän kuin paikkoja otetaan huomioon sisarussuhteet, varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta, lyhin matka kodin ja varhaiskasvatuspaikan välillä sekä lapsikohtaiset syyt.

Jos perhe on tyytymätön lapselle osoitettuun varhaiskasvatuspaikkaan, vanhemmat voivat hakea siirtoa toiseen paikkaan. Siirtotoiveesta ilmoitetaan päätöksen tekijälle tai haettavan paikan henkilölle.

Jos paikkaa ei käytetä

Varhaiskasvatus ja sen laskutus alkaa päätöksessä ilmoitetusta päivästä lähtien. Mikäli perhe ei ota vastaan tarjottua paikkaa, siitä tulee ilmoittaa päätöksen tekijälle mahdollisimman pian ja viimeistään viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Perumattomasta paikasta peritään puolet yhden kuukauden varhaiskasvatusmaksusta ja päätös varhaiskasvatuksesta raukeaa viikon kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta.

Perhe voi hakea paikkaa uudelleen, josta alkaa enintään neljän kuukauden järjestämisaika.

Varhaiskasvatuspaikan saamisen perusteet11.01.2021 12:29