Suoraan sisältöön

Yhteishuoltajuus

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (5§ 1) mukaan lapsen huoltajat tekevät yhdessä lapsen huoltoon kuuluvat päätökset. Tuomioistuin voi myös määrätä tehtävien jaosta huoltajien kesken.

Varhaiskasvatusta voi hakea lähihuoltaja, jonka luona lapsi asuu. Siksi yhteishuoltajien tulee keskenään sopia yhteistoiminnasta ja lapsen varhaiskasvatusta koskevien tietojen saannista.

Molemmat yhteishuoltajat ovat lapsen asioissa kasvatuskumppaneita varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lähihuoltajan kanssa sovitaan yleensä lapsen varhaiskasvatuksen käytännön järjestämisestä, kuten päivän pituudesta ja lomista. Lapsen mukaan annetut tiedotteet tulee toimittaa lähihuoltajalle. Lapsen hakijasta sovitaan tarvittaessa erikseen kummankin huoltajien kanssa.

Lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta keskustellaan ensisijaisesti molempien huoltajien kanssa yhdessä tai vaihtoehtoisesti lähihuoltajan kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan voidaan kirjata myös molempien huoltajien erilaisia kasvatusnäkemyksiä.JAA
03.12.2018 12:52