Suoraan sisältöön

Vastuut

Lapsi luovutetaan turvalliselle hakijalle

Henkilökunta pyrkii varmistamaan, että lapsen kotimatka on turvallinen. Yhteishuoltajien kanssa sovitaan tarvittaessa erikseen lapsen kuljetuksen järjestämisestä.

Kotimatkan turvallisuus arvioidaan lapsen luovuttamishetkellä tai lähtiessä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Turvallisuuden arviointiin vaikuttavat mm.

  • lapsen ikä ja taidot
  • noutavan henkilön mahdollisuudet vastata lapsen turvallisuudesta
  • kotimatkan pituus
  • liikenteestä aiheutuvat riskit, kuten jalankulkuväylien puute, ylitettävät tiet ja liikenteen vilkkaus
  • lapsen terveystilanne, vuorokauden aika, sääolosuhteet sekä ympäristöstä aiheutuvat vaarat.

Jos lasta ei haeta huoltajiin tai ilmoitettuun hakijaan otetaan yhteys lapsen ilmoitetun hakemisajan jälkeen. Sen jälkeen otetaan yhteys lapselle nimettyihin muihin hakijoihin. Tarvittaessa otetaan yhteys sosiaalipäivystykseen ja toimitaan sosiaalipäivystyksen kanssa sovitulla tavalla. Harkinnan mukaan oveen voidaan jättää tieto, mistä numerosta saa lisätietoja lapsen olinpaikasta.

Vaatetus ja varusteet on hyvä nimikoida

Lasten varusteita ei voida säilyttää lukittavissa tai vartioiduissa tiloissa. Helsingin kaupunki ei vastaa omaisuuden vahingoista tai katoamisesta.

Lapset tarvitsevat säähän sopivan sisä- ja ulkovaatetuksen ja joskus kotoa tuodaan rattaat, vaunut, pyörä tai leluja. Lasten vaatteet ja varusteet nimikoidaan sekaannusten tai katoamisten välttämiseksi.

Osalla lapsista on auringon UV-säteilyyn herkästi reagoiva iho. Tarvittaessa lapsen mukaan varataan nimellä varustettu aurinkosuojavoide ja/tai suojataan lapsen iho jo kotona aurinkovoiteella, jossa on vahva suojakerroin.

Kaupunki ei vastaa lapsen aiheuttamasta vahingosta

Vahingon korvaamista voi hakea perheen kotivakuutuksesta.JAA
12.02.2019 13:03