Suoraan sisältöön

Sairastaminen

Tietoja lasten sairauksista ja yleisohje poissaolosta (pdf)

Sairas tai toipuva lapsi hoidetaan kotona

Sairasta lasta ei voi tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille ja lapsi tulee hakea kotiin mahdollisimman pian. Jos lapsi sairastuu äkillisesti vakavin oirein, henkilöstö vie lapsen lähimmälle terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle. Vanhemmilla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Lapsi voi palata päivähoitoon, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan eikä tartuntavaaraa ole. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.

Lapsen lääkkeet annetaan kotona

Jos lapsi tarvitsee lääkitystä varhaiskasvatuksen aikana, vanhemmat toimittavat henkilökunnalle lääkärin kirjoittaman ohjeen lääkityksestä. Lapsen vanhemmat sekä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilökunta neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys).

Akuutisti sairastunut lapsi voi palata päiväkotiin tai perhepäivähoitoon lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen. Henkilökunta antaa lapselle lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkärin annosteluohjeen mukaan. Homeopaattisia valmisteita ei anneta lapselle.

Epidemian hoitaminen

Epidemioiden yhteydessä käsihygienia on erityisen tärkeä. Kosketuspintojen puhdistusta tehostetaan. Näin on hyvä tehdä myös kotona.

Mikäli päiväkodissa tai perhepäivähoidossa todetaan useita epidemiaan sairastuneita, henkilökunta ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan tai lääkäriin ja ilmoittaa epidemiaepäilystä terveyskeskukseen. Kaupunginepidemiologi ja terveydenhoitajat huolehtivat toimenpiteistä yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Käärmeen purema, ampiaisen pistos ja punkki

Käärmeen puremassa näkyy kaksi noin sentin etäisyydellä toisistaan olevaa pistosjälkeä. Pistoskohta asetetaan lepoon ja lapsi viedään välittömästi sairaalaan.

Ampiaisen tai mehiläisen pistos voi aiheuttaa kovaa kipua ja turvotusta pistoskohdassa. Se saattaa nostaa nokkosrokko-ihottumaa tai aiheuttaa limakalvoturvotusta. Hoitona näkyvä piikki poistetaan ihosta ja käytetään kylmäpussia. On syytä lähteä heti lääkäriin, jos pistos on kaulalla tai kasvoissa, turvotus on levinnyt pistoskohdasta, henkeä ahdistaa tai lapsi pyörtyi piston jälkeen.

Punkki poistetaan varovaisesti mielellään punkkipihtejä käyttäen. Mitä nopeammin punkki saadaan poistettua, sitä todennäköisempää on, että se ei ole ehtinyt tartuttaa Borrelia -bakteeria. Purema-aluetta seurataan useamman viikon ajan. Mikäli parin viikon sisällä lapselle tulee flunssan kaltaisia oireita ja alueelle ilmestyy punoittava rengasmainen ihottuma, on syytä viedä lapsi lääkärille.

Muut puremahaavat

Puremahaavan arvioinnissa otetaan huomioon purijaa koskevat tiedot. Poikkeavasti käyttäytyvä eläin voi sairastaa vesikauhua. Ihmisen purressa selvitetään hepatiittiviruksen mahdollisuus. Puremahaava on hyvä tuoreeltaan puhdistaa runsaalla vesijohtovedellä ja antiseptisellä liuoksella sekä peittää puhtaalla, kuivalla siteellä tai kankaalla.

Sairauden vaikutus asiakasmaksuun

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Asiakastietojärjestelmän poissaolomerkintöjä ei korjata takautuvasti sairaudesta johtuviksi poissaoloiksi.

Hyödyllisiä numeroita ja linkkejä

Neuvoja sairastavan lapsen vanhemmille löytyy HUS:n verkkosivuilta Lasten ja nuorten päivystys

Päivystysavun maksuttomaan numeroon 116 117 voi soittaa ennen päivystykseen lähtöä. Kokeneet hoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja ohjaavat oikeaan hoitopaikkaan tai antavat ohjeita kotihoitoon. Palvelusta voi myös kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin oman terveysaseman ollessa suljettuna. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden. Palvelussa on takaisinsoittojärjestelmä.JAA
12.02.2019 12:52