Suoraan sisältöön

Isyysvapaa

Hoitopaikka säilyy isyysvapaan aikana

Isyysvapaan aikana lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen, mutta paikka säilyy. Isyysvapaasta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen alkamispäivää. Toivomme kuitenkin tietoa isyysvapaasta samaan aikaan työnantajalle ilmoittamisen kanssa. Näin onnistumme järjestämään varhaiskasvatuksen palvelut parhaiten tarpeiden mukaisina. 

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää (mukaan lukien lauantai) ja se pidetään lapsen ollessa alle kaksi vuotta. Isyysvapaan voi jakaa 1-18 arkipäivään enintään neljään jaksoon. Vanhempainrahakauden jälkeisen isyysvapaan voi jakaa enintään kahteen jaksoon.

Jos isyysvapaata pidetään heti vanhempainrahakauden päätyttyä, varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea vasta tosiasiallisen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisesta lähtien. Isyysvapaan perusteella voidaan myös myöhentää aiemmin jätetyn hakemuksen alkamispäivää.

Isyysvapaasta tehdään alustava ilmoitus varhaiskasvatuspaikkaan samaan aikaan kun vapaasta ilmoitetaan työnantajalle. Ilmoitus työnantajalle on tehtävä viimeistään kuukausi ennen vapaan alkamista, jos kyse on enintään 12 arkipäivän vapaasta. Yli 12 päivän isyysvapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta etukäteen.

Kun varhaiskasvatuksessa jo aloittanut lapsi jää isyysvapaan ajaksi kotiin, oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy ja kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Vanhempien tulee toimittaa varhaiskasvatusyksikön esimiehelle Kelan päätös isyysrahakaudesta maksuttoman varhaiskasvatusjakson saamista varten. Dokumentti palautetaan perheelle tai hävitetään tietoturvallisesti.

Lisätietoja 
Isyysvapaa Kelan sivuillaJAA
11.04.2019 14:03