Suoraan sisältöön

Hoitoaika ja säännölliset poissaolot

Hoitoaika enintään 10, 7 tai 5 tuntia tai viisivuotiaan lapsen 4 tuntia

Oikean henkilökuntamäärän varmistamiseksi lapsen säännöllisen hoitoajan alkamis- ja päättymisaika sovitaan vanhempien kanssa etukäteen. Epäsäännölliset ajat tai poikkeaminen sovitusta ilmoitetaan varhaiskasvatuspaikkaan viikkoa ennen.

Jos haluat muuttaa lapsen päivittäisen hoitoajan pituutta, ilmoitathan siitä viimeistään kahta viikkoa ennen. Lyhennetyn hoitoajan tulee toteutua vähintään 3 läsnäolokuukauden ajan. Jos lyhennetty hoitoaika kestää vähemmän kuin 3 kuukautta, peritään perheeltä takautuvasti pitemmän hoitoajan mukainen asiakasmaksu.

Lapsen hoitoaikaa pidennetään välittömästi, jos hoitotarpeen laajentuminen johtuu ennakoimattomasta työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta. Pidennettyä hoitoaikaa ei aina voida tarjota lapselle tutussa varhaiskasvatuspaikassa.

Säännöllisiä ja hyvitettäviä poissaoloja voi olla 4-12 kuukaudessa

Säännöllisten ja hyvitettävien poissaolojen tulee toteutua vähintään kolmen kuukauden ajan. Muita satunnaisia poissaoloja ei hyvitetä. 

Säännöllinen, hyvitettävä poissaolo voi perustua työvuoroihin, jolloin se ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen hoitopaikkaan. Jos säännöllisten poissaolojen määrä työvuorojen vuoksi vaihtelee, voidaan käyttää kolmen kuukauden keskiarvoa.

Muissa tapauksissa sovitaan poissaolot tietyiksi viikonpäiviksi. Säännönmukaisuuden periaate kirjataan palvelusuunnitelmaan.

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta, ei sen aikana säännöllisiä vapaapäiviä kirjata sairauspäiviksi. Jos lapsi on sairaana ennakkoon ilmoitetun loman aikana, lomapäiviä ei kirjata sairauspäiviksi. Jos säännöllinen vapaapäivä on arkipyhä, vapaapäivää ei tarvitse pitää muuna päivänä.JAA
14.05.2019 08:23