Suoraan sisältöön

Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

Tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu.

Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti vanhempien kanssa.

Joissakin tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä tukitoimista.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa varhaiskasvatusta pääsääntöisesti omalla asuinalueellaan omien ikätovereidensa kanssa.

Hoito järjestetään erityisryhmässä tai integroidussa erityisryhmässä silloin, kun lapsen erityisen tuen tarve on mittavaa tai siitä on hänelle kehityksellisesti hyötyä.

Päiväkotien erityisryhmät ja integroidut erityisryhmät

Varhaiskasvatuksen aluepäälliköt ja kiertävät varhaiskasvatuksen erityisopettajat 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja päiväkotiryhmissä: erityistä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukeminen inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa, Yliopiston hankeraportti15.02.2021 15:48