Suoraan sisältöön

Lapsen siirtäminen toiseen hoitopaikkaan

Vanhempien tulee ilmoittaa hoitopaikan siirtämistoive lapsen nykyisen tai toivotun varhaiskasvatusyksikön johtajalle. Siirtoa varten ei täytetä uutta hakemusta. Lapsen siirtämiseen liittyvästä palvelusta vastaa toivotun yksikön johtaja.

Siirtotoiveisiin sovelletaan samoja sijoittamisperusteita kuin uusiin hakijoihin.

Perheen saama aiempi päätös varhaiskasvatuksesta on voimassa koulun alkamiseen saakka ja siirrosta ilmoitetaan perheelle sijoitusilmoituksella.

Vuorohoitopaikan saamisen edellytys on vanhemman tai samassa taloudessa asuvien molempien vanhempien säännöllinen, vuorotyö tai iltaopiskelu. Lapsen hoitoajat ilmoitetaan hoitopaikkaan edellisellä viikolla. Jos pääosa lapsen hoitoajoista sijoittuu tavallisiin aukioloaikoihin, ei vuorohoidolle ole perustetta. 

Kun vuorohoidon tarve päättyy tai vähenee, lapsi siirretään tavallisen aukiolon ryhmään tai yksikköön. Varahoitoa tarjotaan tarvittaessa vuoropäiväkodissa.JAA
06.12.2019 01:16