Suoraan sisältöön

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja paikan saaminen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen paikan tarvetta tai heti kun tarve on tiedossa.

Voit etsiä kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja palvelukartalta esimerkiksi oman kotiosoitteen mukaan.  Yksityiset päiväkodit löytyvät postinumeron mukaan tai aakkosjärjestyksessä. Jos haet yksityiseen varhaiskasvatukseen, ole suoraan yhteydessä valitsemaasi päiväkotiin.

Kunnalliset päiväkodit löytyvät alueittain tai aakkosjärjestyksessä. Kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti, kahdessa eri järjestelmässä riippuen palvelun toimintakielestä:   

  • Suomenkieliseen sekä pohjoissaamenkieliseen (päiväkoti Susanna) varhaiskasvatukseen haetaan Sähköisen asioinnin kautta. Jos haluat muuttaa asiointipalveluun lähettämääsi hakemusta, ole yhteydessä ensimmäisen hakutoiveesi päiväkodinjohtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä itse muutoksia. 
  • Ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti Astin kautta 12.8.2020 alkaen. Hakemukseen voi tehdä muutoksia viimeistään kolme kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. 
  • Suomen sekä ruotsinkieliseen  esiopetukseen haetaan Sähköisen asioinnin kautta. 

Molemmissa järjestelmissä hakijalle syntyy sähköinen asiointikansio, josta voi seurata hakemuksen etenemistä ja jonne hakija saa päätöksen varhaiskasvatuspaikasta noin kuukautta ennen sen tarvetta. Varmistathan että sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumero ovat oikein. Hakemus on voimassa vuoden.  

Jos haluat hakea paikkaa myös toisen kotimaisen kielen varhaiskasvatukseen toisena tai kolmantena toiveena, niin ota yhteyttä ensimmäisen hakutoiveen päiväkodinjohtajaan ja kerro muista toivomistasi päiväkotivaihtoehdoista. 

Jos haluat muuttaa lähettämääsi hakemusta, ole yhteydessä ensimmäiseksi kirjaamasi päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä itse muutoksia. Yhteystiedot löydät päiväkotien ja perhepäivähoitoalueiden sivuilta.

 Lue lisää hakemuksen tekemisestä ja käsittelyn etenemisestä.  

Hakeminen paperilomakkeella

Varhaiskasvatukseen voi hakea paperilomakkeella seuraavissa tilanteissa:

  • perheellä ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
  • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
  • sähköinen hakeminen ei ole muuten mahdollista

Postita täytetty hakemus tai jätä se haluamaasi varhaiskasvatuksen toimipisteeseen. Varaa etukäteen aika hakemuksen vastaanottamista varten.

Varhaiskasvatuspaikan saaminen

Varhaiskasvatuspaikka annetaan mahdollisuuksien mukaan perheen ensisijaisen toiveen perusteella. Jos perheen toivomissa paikoissa ei ole vapaata, päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja keskustelee perheen kanssa vaihtoehdoista ennen päätöksentekoa. Lue lisää hoitopaikan saamisesta.

Kasvatuksen ja kolutuksen palveluneuvonta26.08.2021 15:50