Suoraan sisältöön

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja paikan saaminen

  • Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen paikan tarvetta tai heti kun tarve on tiedossa.
  • Paikkaa haetaan sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelussa.
  • Hakuprosessissa hakijalle syntyy sähköinen asiointikansio, josta voi seurata hakemuksen etenemistä ja jonne hakija saa päätöksen varhaiskasvatuspaikasta noin kuukautta ennen sen tarvetta. Varmistathan että asiointikansiossa sähköpostiosoitteesi on oikein.
  • Hakemus on voimassa vuoden.
  • Pohjoissaamenkielistä varhaiskasvatusta järjestetään keskisellä alueella, päiväkoti Susannassa.

Voit etsiä kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja palvelukartalta esimerkiksi oman kotiosoitteen mukaan.

Kunnalliset päiväkodit löytyvät alueittain tai aakkosjärjestyksessä.

Yksityiset päiväkodit löytyvät postinumeron mukaan tai aakkosjärjestyksessä. Jos haet yksityiseen varhaiskasvatukseen, ole suoraan yhteydessä valitsemaasi päiväkotiin.

Sähköinen hakeminen

Hakemus kunnallisiin päiväkoteihin, perhepäivähoitoon sekä ostopalvelupäiväkoteihin tehdään sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelussa. Lue lisää hakemuksen tekemisestä ja käsittelyn etenemisestä.

Jos haluat muuttaa lähettämääsi hakemusta, ole yhteydessä ensimmäiseksi kirjaamasi päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä itse muutoksia. Yhteystiedot löydät päiväkotien ja perhepäivähoitoalueiden sivuilta.

Hakeminen paperilomakkeella

Varhaiskasvatukseen voi hakea paperilomakkeella seuraavissa tilanteissa:

  • perheellä ei ole suomalaisia henkilötunnuksia
  • perheellä ei ole suomalaisia pankkitunnuksia
  • sähköinen hakeminen ei ole muuten mahdollista

Postita täytetty hakemus tai jätä se haluamaasi varhaiskasvatuksen toimipisteeseen. Varaa etukäteen aika hakemuksen vastaanottamista varten.

Varhaiskasvatuspaikan saaminen

Varhaiskasvatuspaikka annetaan mahdollisuuksien mukaan perheen ensisijaisen toiveen perusteella. Jos perheen toivomissa paikoissa ei ole vapaata, päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja keskustelee perheen kanssa vaihtoehdoista ennen päätöksentekoa. Lue lisää hoitopaikan saamisesta.

Varhaiskasvatuksen palveluneuvonta15.05.2020 10:35