Suoraan sisältöön

Äkillinen, ennakoimaton hoidon tarve

Hakemus varhaiskasvatukseen on aina jätettävä 4 kuukautta ennen sen tarvetta tai heti, kun suunnittelee työnhakua, opintoja tai muuttamista. Varhaiskasvatuksen aloituspäivää voi korjata noin 2 kuukautta ennen tarvetta.

Jos tarve on äkillinen ja ennakoimaton, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamista. 4 kk–2 viikon hakuaikaa toivovan perheen on osoitettava työnantajan tai opiskelupaikan todistuksella, että on kyse ennakoimattomasta työllistymisestä, peruutuspaikan saamisesta opiskelemaan tai muusta ennakoimattomasta syystä. Tällöin on hyvä varautua keskimääräistä pitempään lapsen kuljetusmatkaan.

Hakemuksen jättämisen jälkeen huoltajaa pyydetään viipymättä olemaan suoraan yhteydessä hoitopaikan esimieheen ja osoittamaan kirjallisesti tieto ennakoimattomasta työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta. Perheen on hyvä varautua siihen, että vapaa varhaiskasvatuspaikka saattaa sijaita tavallista kauempana.JAA
03.12.2018 12:39