Suoraan sisältöön

Lapsen aloittaminen varhaiskasvatuksessa

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa varataan aika aloituskeskusteluun, jossa voitte kertoa lapsestanne, odotuksistanne ja toiveista varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyen. Keskustelussa varhaiskasvatuksen henkilökunta kertoo lapsiryhmän toiminnasta, päivärytmistä ja esimerkiksi mitä vaatetusta lapsi tarvitsee.

Huoltajien/vanhempien kanssa sovitaan lapsen tutustumisesta ryhmään. Tutustumisjakso on yleensä noin viikon mittainen, mutta tämä sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsi tutustuu aluksi ryhmään yhdessä huoltajan/vanhemman tai muun läheisen aikuisen kanssa.

Ryhmästä toiseen siirtyessä lapsi pääsee etukäteen leikkimään ja tutustumaan uuden ryhmän lapsiin ja aikuisiin.

Aloittaminen varhaiskasvatuksessa -tiedote (pdf)

Päiväkotihoidon aloituskeskustelu -lomake (pdf)
03.11.2021 13:11