Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut määrittelee asiakasmaksuyksikössä kullekin hoitopaikalle nimetty taloussihteeri, jonka yhteystiedot saat lapsen hoitopaikasta tai kasvatuksen ja koulutuksen puhelinvaihteesta, puh. 09 310 8600.
Taloussihteerin tavoitat sähköpostilla varhaiskasvatus.maksut@hel.fi.

Asiakasmaksut ja laskutus

Puhelinaika on ma-pe klo 9-11.

PL 51301, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki
puh. 09 310 8600 (vaihde)
sähköposti: varhaiskasvatus.maksut@hel.fi

HUOM! Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa on ruuhkaa ja vastaamme sähköpostivisteihinne mahdollisimman pian. Ethän lähetä samasta asiasta useampaa viestiä. Pahoittelemme viivettä

HUOM! Koululaisten iltapäiväkerhon huojennushakemusten käsittelyssä on ruuhkaa ja käsittelyaika on useita viikkoja. Ethän lähetä samasta asiasta useampaa viestiä. Pahoittelemme viivettä.


Varhaiskasvatusmaksu koskee palvelun käyttäjää, eli varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia. Lasku toimitetaan ainoastaan siihen perheen osoitteeseen, jossa lapsi asuu huoltajan/huoltajien kanssa.

Tulotiedot toimitetaan asiakasmaksuihin ja laskutukseen joko postitse tai turvasähköpostilla, johon voit liittää tulotositteita. Mainitse viestissä lapsen päiväkoti.

Turvasähköpostiin tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Lähetä tuloselvityslomake turvasähköpostilla, avautuu uuteen selainikkunaan. Kirjoita sähköpostin aihekenttään lapsen päiväkodin nimi.

Lomakkeen liitteineen voit myös toimittaa postilaatikkoon osoitteessa Töysänkatu 2 D.    

Jos haluat toimittaa tuloselvityksen liitteineen postitse, tulee sinun maksaa postimaksut itse.

Tuloselvityksen liitteineen voit jättää myös päiväkotiin eteenpäin toimitettavaksi.

Pääsääntöisesti asiakasmaksupäätös toimitetaan sähköisesti henkilökohtaiseen asiointikansioon. Saat toimituksesta ilmoituksen joko tekstiviestinä tai sähköpostina. Varmistathan, että asiakaskansiossa yhteystietosi ovat oikein.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.8.2021 siten, että maksujen perusteena oleva tuloraja nousee 31 % ja toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % (nykyisen 50 % sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti 10,7 säilyy ennallaan.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta enintään 115 euroa kuukaudessa ja seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) vuonna 2016 syntyneillä jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka. Myös 5-vuotiaiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevien lasten maksuton varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) toteutuu esiopetuspäivän aikana.

Tulorajat

Vähimmäisbruttotuloraja Maksu 27 €/kk
Maksu 288 €/kkPerhekoko 1.8.2020 1.8.2021 1.8.2020
1.8.2021
1.8.2020
1.8.20212
2 136 2 798 2 389 3 051 4 823 5 485
3 2 756 3 610 3 009 3 863 5 443 6 297
4 3 129 4 099 3 382 4 352 5 816 6 789
5 3 502 4 588 3 755 4 841 6 189 7 275
6 3 874 5 075 4 127 5 328 6 561 7 762


Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Varhaiskasvatusmaksut kattavat noin 10 % varhaiskasvatuksen järjestämiskustannuksista, eikä hyvityksiä poissaoloista pääsääntöisesti tunneta. Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

  1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
  2. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
  3. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. 

Pakollisen karanteenin aikainen lapsen poissaolo varhaiskasvatuksesta rinnastetaan sairauspoissaoloon

Helsingin kaupunki linjasi 4.11.2020, että pakollisen karanteenin aikainen poissaolo rinnastetaan sairauspoissaoloon. 

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää saman kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Asiakasmaksua ei peritä, jos lapsi on poissa sairauden vuoksi kaikki kuukauden toimintapäivät.

Maksuhyvitykset huomioidaan 4.11.2020 lukien, ei taannehtivasti. Vapaaehtoisen karanteenin ajalta veloitetaan normaali asiakasmaksu.

Terveysviranomaiset määräävät karanteeniin asettamisesta.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus

4 tunnin maksuttomuus varhaiskasvatuksessa toteutuu 5-vuotiaille joko varhaiskasvatuksessa tai 2 vuoden esiopetuskokeiluun valituille esiopetuksessa esiopetuspäivän aikana.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevien 5-vuotiaiden lasten maksuton varhaiskasvatus (neljä tuntia päivässä) toteutuu esiopetuspäivän aikana. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy samalla tavalla kuin 5-vuotiaiden 4 tunnin maksuttomuus.

Helsinki on yksi kokeiluun valittu kunta. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aloittaa elokuussa 2021 osa vuonna 2016 syntyneistä lapsista ja elokuussa 2022 vuonna 2017 syntyneistä lapsista. Kokeiluun osallistuvat esiopetusta järjestävät päiväkodit ja lapset valitaan otantana opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta.

Elokuussa on mahdollista valita 6-vuotiailla esiopetuksessa ja 5-vuotiailla esiopetuskokeilussa olevilla esiopetusta sekä varhaiskasvatusta yhteensä 7-8 tuntia päivässä (korkeintaan 20 tuntia viikossa), varhaiskasvatusmaksu on 60 %. Tällöin 6- vuotiailla esiopetusikäisillä on koulujen lomien aikana asiakasmaksu 90 %.

Varhaiskasvatusmaksut määrittyvät 5-vuotiailla seuraavasti:

  • kun varhaiskasvatusta 4 tuntia/pvä, varhaiskasvatus on maksutonta
  • kun varhaiskasvatusta 4-5 tuntia/pvä, 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 20 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • kun varhaiskasvatusta 5-7 tuntia/pvä, 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 40 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • varhaiskasvatusta yli 7 tuntia/pvä, 4 tuntia ylittävältä osalta peritään 65 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta


Ajankohtaista

Asiakasmaksutiedote 1.8.2021 lukien (pdf)

Tuloselvitys varhaiskasvatusmaksun määritystä varten (pdf) 
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen (pdf) 
(ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset muuttuvat sähköisiksi (pdf) (asiakastiedote 18.1.2018)


Laskun maksamista ja verkkolaskutusta koskevat tiedustelut taloushallintopalvelun numerosta 09 3102 5300, faksilla 09 3102 5355 tai sähköpostitse: talpa.asiakaspalvelu@hel.fi24.09.2021 13:41