Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

1. Päiväkotihoito

 • Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa.
 • Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. 
 • Yksityiseen päiväkotiin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. 
 • Varhaiskasvatuksessa lapsia voi samaan aikaan olla rajoitettu määrä yhtä työntekijää kohden. Jos lapsen vanhempi on kotona tai hoitotarve perustuu vanhemman tai vanhempien säännölliseen työhön, sovitaan kiinteä hoidon alkamis- ja päättymisaika. 
 • Varhaiskasvatusmaksu perustuu päivittäiseen hoitoaikaan, joka voi olla
  - enintään 5 tuntia
  - 5-7 tuntia päivässä
  - yli 7 tuntia päivässä.
 • Yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle voit hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.

5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu 2018-2019

Osapäivähoito päiväkodissa

Varhaiskasvatus illalla, yöllä ja viikonloppuna 

Lisätietoja

Kunnalliset päiväkodit
Yksityiset päiväkodit
Päiväkotien osapäiväryhmät
Asiakasmaksun laskuri
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen
Yksityisen hoidon tuki

2. Perhepäivähoito

3. Kerhotoiminta

 • Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 
 • Kerhot ovat maksuttomia.
 • Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille.
 • Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä.
 • Kunnallisten kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi hakea palvelusetelin.
 • Lisätietoja
  Kerhot
  Palveluseteli
  Yksityiset kerhot

4. Hoitajan palkkaaminen kotiin

5. Lapsen hoitaminen kotona

 • Lapsen kotona hoitamiseen voi saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää.
 • Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.
 • Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen.
 • Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.
 • Lisätietoja
  Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä
  Kotihoidon tuki Kelan sivuilla

6. Tilapäinen varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen.
 • Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta peritään 46,20 ja osa-aikaisesta 24,70 euroa päivässä, toisesta lapsesta alkaen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta 24,70 ja osa-aikaisesta 15,30 euroa päivässä.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan järjestää yksikön henkilöstötilanteesta riippuen.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voi tiedustella päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.
 • Lisätietoja
  Tilapäinen varhaiskasvatus
  Kunnalliset päiväkodit
  Perhepäivähoitoalueet ja ohjaajat


JAA
23.11.2018 13:24