Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

1. Päiväkotihoito

 • Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa.
 • Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. 
 • Yksityiseen päiväkotiin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. 
 • Varhaiskasvatuksessa lapsia voi samaan aikaan olla rajoitettu määrä yhtä työntekijää kohden. Jos lapsen vanhempi on kotona tai hoitotarve perustuu vanhemman tai vanhempien säännölliseen työhön, sovitaan kiinteä hoidon alkamis- ja päättymisaika. 
 • Varhaiskasvatusmaksu perustuu päivittäiseen hoitoaikaan, joka voi olla
  - enintään 5 tuntia
  - 5-7 tuntia päivässä
  - yli 7 tuntia päivässä.
 • Yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle voit hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Osapäivähoito päiväkodissa

Varhaiskasvatus illalla, yöllä ja viikonloppuna

 

Lisätietoja

Kunnalliset päiväkodit
Yksityiset päiväkodit
Päiväkotien osapäiväryhmät
Asiakasmaksun laskuri
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen
Yksityisen hoidon tuki

2. Perhepäivähoito

3. Kerhotoiminta

 • Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 
 • Kerhot ovat maksuttomia.
 • Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille.
 • Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä.
 • Kunnallisten kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi hakea palvelusetelin.
 • Lisätietoja
  Kerhot
  Palveluseteli
  Yksityiset kerhot

4. Hoitajan palkkaaminen kotiin

5. Lapsen hoitaminen kotona

 • Lapsen kotona hoitamiseen voi saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää.
 • Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.
 • Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen.
 • Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.
 • Lisätietoja
  Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä
  Kotihoidon tuki Kelan sivuilla

6. Tilapäinen varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen.
 • Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta peritään 46,20 ja osa-aikaisesta 24,70 euroa päivässä, toisesta lapsesta alkaen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta 24,70 ja osa-aikaisesta 15,30 euroa päivässä.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan järjestää yksikön henkilöstötilanteesta riippuen.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voi tiedustella päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.
 • Lisätietoja
  Tilapäinen varhaiskasvatus
  Kunnalliset päiväkodit
  Perhepäivähoitoalueet ja ohjaajat

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot (pdf)

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot (tulostettava musta-valkoinen versio) (pdf)JAA
11.04.2018 09:58