Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Toimipiste kartalla

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Päiväkotihoito

 • Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa -ja yksityisissä päiväkodeissa.
 • Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. 
 • Suomenkieliseen sekä pohjoissaamenkieliseen (päiväkoti Susanna) varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelussa.
 • Ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti Astin kautta.
 • Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.   
 • Tietoa varhaiskasvatusmaksuista.

Lue lisää päiväkotihoidosta

Toimintaa, leikkiä ja kavereita päiväkodissa -esite, pdf

Perhepäivähoito

 • Perhepäivähoito voi olla
  - ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä tiloissa tai yksityisissä tiloissa
  - kolmiperhepäivähoitoa perheiden kotona
  - perhepäivähoitoa hoitajan kotona.
 • Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.
 • Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tietoa yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaava Auli Stenbergltä, auli.stenberg@hel.fi tai 09 310 62422. 

Lue lisää perhepäivähoidosta

Kerhotoiminta

 • Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 
 • Kerhot ovat maksuttomia.
 • Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille.
 • Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä.
 • Kunnallisten kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi hakea palvelusetelin.

Lue lisää kerhotoiminnasta

Lapsen hoitaminen kotona

Lapsen kotona hoitamiseen voi jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää. Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta

Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tuella alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuella alle kouluikäiselle. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa.

Lue lisää hoitajan palkkaamisesta kotiin yksityisen hoidon tuella.

Tilapäinen varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen varhaiskasvatusyksikön henkilötilanteesta riippuen.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voi tiedustella päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

Lue lisää tilapäisestä varhaiskasvatuksesta02.02.2021 08:00