Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Toimipiste kartalla

Varhaiskasvatuksen eri muodot

Päiväkodit

 • Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa -ja yksityisissä päiväkodeissa.
 • Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella Asti-asiointipalvelussa viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta. 
 • Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.   
 • Tietoa varhaiskasvatusmaksuista.


Lue lisää päiväkodeista

Toimintaa, leikkiä ja kavereita päiväkodissa -esite, pdf

Perhepäivähoito

 • Perhepäivähoito voi olla
  - ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä tiloissa tai yksityisissä tiloissa
  - kolmiperhepäivähoitoa perheiden kotona
  - perhepäivähoitoa hoitajan kotona.
 • Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan Asti-asiointipalvelussa neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.
 • Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tietoa yksityisen varhaiskasvatuksen palveluvastaava Auli Stenbergltä, auli.stenberg@hel.fi tai 09 310 26396. 

Lue lisää perhepäivähoidosta

Kerhotoiminta

 • Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 
 • Kerhot ovat maksuttomia.
 • Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille.
 • Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä.

Lue lisää kerhotoiminnasta

Lapsen hoitaminen kotona

Lapsen kotona hoitamiseen voi jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää. Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta

Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tuella alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuella alle kouluikäiselle. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa.

Lue lisää hoitajan palkkaamisesta kotiin yksityisen hoidon tuella.01.12.2021 11:56