Suoraan sisältöön

Monikkoperheille tarkoitettu tuki

Monikkotukeen on oikeutettu perhe, johon on syntynyt tai adoptoitu samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Tällöin Kela maksaa vanhempainrahaa 60 arkipäivää enemmän toisesta lapsesta alkaen. Perhe voi hakea pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta (60 vrk) kotihoidon tuen yhteismäärän ja vanhempainrahan välistä erotusta. Vanhempainpäivärahan suuruus vaikuttaa maksettavan monikkotuen määrään. Jos vanhempainrahan määrä päivässä on suurempi kuin 35 euroa niin tukea ei jää maksettavaksi. Jos perheen vanhempainraha jää pienemmäksi kuin kotihoidon tuki tällöin perhe voi hakea Helsinki-lisää ns. monikkotukea.

Monikkotukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteeksi tulee Kelan vanhempainrahapäätös ja verokortti sosiaalietuutta varten. Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen. 

Monikkotukihakemus (pdf)

Monikkotukihakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Varhaiskasvatus ja esiopetus
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Kuoreen tunnus Monikkotukihakemus

Lisätietoja
Varhaiskasvatuksen asiantuntija Pirjo Pekkala, puh. 09 3105 6404JAA
22.02.2019 14:54