Suoraan sisältöön

Monikkoperheille tarkoitettu tuki

Monikkotukeen on oikeutettu perhe, johon on syntynyt tai adoptoitu samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi. Tällöin Kela maksaa vanhempainrahaa 60 arkipäivää enemmän toisesta lapsesta alkaen, ja perhe voi hakea Helsingin kaupungilta monikkotukena pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta laskennallisen kotihoidon tuen yhteismäärän ja Kelan maksaman vanhempainrahan välistä erotusta. Edellytyksenä monikkotuen saamiselle on, että perheen vanhempainraha pidennetyllä vanhempainrahakaudella on pienempi kuin kotihoidon tuki vastaavalla ajalla olisi.

Monikkotukea haetaan erillisellä lomakkeella, jonka liitteeksi tulee Kelan vanhempainrahapäätös ja verokortti etuutta varten. Tuki maksetaan takautuvasti lisäpäivien toteutumisen jälkeen.

Monikkotukihakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
Pohjoisesplanadi 11-13
00099 Helsingin kaupunki

Monikkotukihakemus (pdf)

Lisätietoja
Erityissuunnittelija Nina Auvinen, puh. 040 610 6680.02.09.2021 14:28