Suoraan sisältöön

Adoptiolapsen Helsinki-lisä

Adoptiolapsen Helsinki-lisää maksetaan 2 vuotta täyttäneestä (muuttunut 5.5.2020) helsinkiläisestä adoptiolapsesta siihen saakka, kun lapsesta maksetaan Kelan toimesta kotihoidon tukea. Helsinki-lisän maksu lopetetaan, kun lapsi aloittaa perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa. Helsinki-lisän määrä on 134,55 euroa kuukaudessa.

Helsinki-lisän osalta tehdään hakemus Helsingin kaupungille. Hakemuksen tekee huoltaja, joka lasta pääasiallisesti hoitaa. Hakemukseen liitetään kopio Kelan kotihoidontuen päätöksestä sekä vuosittain erikseen tilattava verokortti etuutta varten. Helsinki-lisä myönnetään takautuvasti siitä lukien, kun adoptiolapsi on täyttänyt 2 vuotta, mikäli oikeus kotihoidon tukeen on ollut olemassa siitä alkaen (koskee 1.5.2019 jälkeistä aikaa). Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan kotihoidon tuen muutoksista tai lakkaamisesta kaupungille.

Adoptiolapsen kuntalisähakemus

Huom! Adoptiolapsen Helsinki-lisä muuttuu 1.6.2021 alkaen. Lue lisää asiakastiedotteesta: Muutos adoptiolapsen Helsinki-lisään 1.6.2021 alkaen (PDF).

Hakemukset palautetaan osoitteeseen:

Helsingin kaupunki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
assistenttipooli 2 Vare, Eveliina Kuosa
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja
Erityissuunnittelija
Johanna Auer
puh. 09 310 5640403.02.2021 11:35