Suoraan sisältöön

Adoptiolapsen Helsinki-lisä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.1.2021 päättänyt adoptiolapsen Helsinki-lisän muuttamisesta 1.6.2021 alkaen.

Adoptiolapsen Helsinki-lisänä maksetaan 1.6.2021 alkaen 264 euroa kuukaudessa 1 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun on kulunut vuosi vanhempainrahakauden alkamisesta. Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun adoptiolapsi aloittaa koulun tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa.

Helsinki-lisän osalta tehdään hakemus Helsingin kaupungille. Hakemuksen tekee huoltaja, joka lasta pääasiallisesti hoitaa. Hakemukseen liitetään kopio Kelan kotihoidon tuen päätöksestä sekä vanhempainrahapäätöksestä, ja vuosittain erikseen tilattava verokortti etuutta varten. Huoltajan tulee ilmoittaa kotihoidon tuen muutoksista tai lakkaamisesta kunnalle. Helsinki-lisää on haettava viimeistään, kun on kulunut 1 vuosi 6 kuukautta vanhempainrahakauden alkamisesta.

Adoptiolapsen kuntalisähakemus Helsingin kaupungille (pdf)

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Helsingin kaupungin kirjaamo
PL 10
Pohjoisesplanadi 11-13
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoja; Erityissuunnittelija Nina Auvinen, puh. 040 610 6680

Tietoja Kelan perhe-etuuksista adoptiovanhemmille02.09.2021 14:22