Suoraan sisältöön

Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta

Kotihoidon tukeen kuuluu
  • hoitoraha
  • tulosidonnainen hoitolisä
  • Helsinki-lisä
Huom! Kotihoidon tuen Helsinki-lisä on muuttunut 1.6.2021 alkaen. Lue lisää asiakastiedotteesta: Asiakastiedote - Muutos kotihoidon tuen kuntalisään 1.6.2021 alkaen (PDF).

Kotihoidon tuki 1.6.2021 alkaen:

Kotihoidon tuki Hoitoraha* Hoitolisä** Helsinki-lisä*** Tuet yhteensä
Kun perheessä on alle 1-vuotias lapsi 342,95 0-183,53 264 606,95-790,48
Kun lapsi on täyttänyt 1 vuotta, mutta on alle 3-vuotias 342,95 0-183,53 0 342,95-526,48

* Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista hoitorahaa maksetaan 102,67 euroa/lapsi. Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä perheen lapsista hoitorahaa maksetaan 65,97 euroa/lapsi.
** Hoitolisä määräytyy perheen bruttotulojen ja perheen koon mukaan, ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.
*** Helsinki-lisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

Adoptiolapsen Helsinki-lisä

Huom! Adoptiolapsen Helsinki-lisä on muuttunut 1.6.2021 alkaen. Lue lisää asiakastiedotteesta: Muutos adoptiolapsen Helsinki-lisään 1.6.2021 alkaen, (PDF)

Monikkoperheiden tuki on tarkoitettu perheille, joihin on syntynyt tai on adoptoitu samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi.10.08.2021 14:22