Suoraan sisältöön

Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta

Kotihoidon tukeen kuuluu
  • hoitoraha
  • tulosidonnainen hoitolisä
  • Helsinki-lisä
Huom! Kotihoidon tuen Helsinki-lisä muuttuu 1.6.2021 alkaen. Lue lisää asiakastiedotteesta: Asiakastiedote - Muutos kotihoidon tuen kuntalisään 1.6.2021 alkaen (PDF).

Kotihoidon tuki 31.5.2021 saakka:

Kotihoidon tuki Hoitoraha* Hoitolisä** Helsinki-lisä*** Tuet yhteensä
Kun perheessä on alle 1,5-vuotias lapsi 341,69 0-182,86 264 605,69-788,55
Kun perheessä on 1,5-2-vuotias lapsi 341,69 0-182,86 218,64 560,33-743,19
Kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta, mutta on alle 3-vuotias 341,69 0-182,86 0 341,69-524,55

* Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista hoitorahaa maksetaan 102,30 euroa/lapsi. Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä perheen lapsista hoitorahaa maksetaan 65,73 euroa/lapsi.
** Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.
*** Helsinki-lisä maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta, josta maksetaan kotihoidon tukea.

Adoptiolapsen Helsinki-lisään ovat oikeutettuja perheet, joihin on otettu 2 vuotta täyttänyt adoptiolapsi.

Monikkoperheiden tuki on tarkoitettu perheille, joihin on syntynyt tai on adoptoitu samanaikaisesti useampi kuin yksi lapsi.20.01.2021 14:53