Kotihoidon tuki ja Helsinki-lisä

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tukea haetaan Kelasta.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha
  • hoitolisä
  • hoitoraha
Kotihoidon tuki Hoitoraha Hoitolisä* Helsinki-lisä** Tuet yhteensä
Kun perheessä on alle 1,5-vuotias lapsi 338,34 0-181,07 264 602,34-783,91
Kun perheessä on 1,5-2-vuotias lapsi 338,34 0-181,07 218,64 556,98-738,05
Kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta, mutta on alle 3-vuotias 338,34 0-181,07 134,55 472,89-653,96

*Hoitolisä määräytyy perheen tulojen mukaan.
**Helsinki-lisä maksetaan vain perheen nuorimmalle lapselle.

Muista alle 3-vuotiaista sisaruksista tukea maksetaan yhteensä 102,17 euroa/lapsi.

Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä sisaruksista tukea maksetaan yhteensä 65,05 euroa/lapsi.

Tuen hakeminen

Kotihoidon tukea Helsinki-lisineen haetaan Kelasta sähköisesti tai lomakkeella WH1.
Ohjeet tuen hakemiseen Kelan sivuilla.JAA
06.09.2018 11:34