Suoraan sisältöön

Hoitajan palkkaaminen kotiin

Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tuella alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuella alle kouluikäiselle. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa.

Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella

 • Perhe etsii ja valitsee hoitajan.
 • Perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa. 
 • Ennen työsuhteen alkua hoitajan tai perheen on sovittava aika haastatteluun. Hoitaja tarvitsee Kelaa varten kunnan hyväksynnän yksityisen hoidon tuen maksamiseen. Haastatteluaika varataan Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonnasta.
 • Tapaamisessa hoitajalla tulee olla mukana
  - henkilöllisyystodistus
  - kopio työsopimuksesta
  - Kelan lomake "Selvitys - Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja" (lomake WH2).
 • Haastattelija lähettää tapaamisen jälkeen WH2-lomakkeen ja kopion työsopimuksesta Kelaan
 • Perhe täyttää ja toimittaa osaltaan yksityisen hoidon tuen hakemuksen Kelaan. Lomakkeen nimi on: "Hakemus - Lasten kotihoidon tuki - Lasten yksityisen hoidon tuki", lomake WH1.
  Lomake löytyy Kelan sivuilta.
 • Hoitajalla pitää olla vähintään peruskoulu suoritettuna. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva eikä au pair.
 • Työsopimuksesta tulee ilmetä:
  - työnantaja ja työntekijä
  - työsopimuksen kesto
  - päivittäinen työaika
  - palkan suuruus ja maksupäivä
  - hoidettavat lapset
  - työtehtävät
  - irtisanomisaika.
 • Kela tekee päätökset ja lähettää ne tiedoksi perheelle sekä hoitajalle.
 • Hoitajan perehdyttäminen ja valvonta kuuluvat perheelle.
 • Perhe työnantajana on velvollinen pyytämään nähtäväksi hoitajan rikosrekisteriotteen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Hoitaja tilaa sen oikeusrekisterikeskuksesta osoitteesta oikeusrekisterikeskus@om.fi.
 • Perheen tulee huolehtia pientyönantajakustannuksista, lisätietoja www.palkka.fi.
  Ohjeita työnantajakuluista löytyy myös osoitteista: www.hoitopaikka.net ja www.palkkaus.fi.
 • Kotiin voi myös hankkia hoitajan hoitajia välittävien firmojen kautta. Tällöin perhe voi käyttää tukimuotona kotitalousvähennystä.
  Lisätietoja Kelan esitteessä Kotitalous työnantajana (pdf)

Lisätietoja

Työsuhdeasiat työvoimahallinnon sivuilla

Malli työsopimuslomakkeesta suomi.fi -sivustolla10.05.2021 10:39

Yksityisen hoidon tuki

Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan myös yksityisen hoidon tuella, jota haetaan Kelasta. Tuen määrä vaihtelee mm. lapsen iän mukaan.