Suoraan sisältöön

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman pohjalta jokainen esiopetusta antava päiväkoti tai koulu laatii omaa toimintaansa ohjaavan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelman.

Esiopetus suunnitellaan yhteistyössä asuinalueen koulun kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että lapsen kasvua ja oppimista tuetaan samansuuntaisin tavoittein päivähoidossa, esiopetuksessa ja koulussa. Esiopetus mahdollistaa luontevan siirtymisen kouluun.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Esiopetusvuonna jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajien kanssa henkilökohtainen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Tässä suunnitelmassa huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet ja henkilökohtaiset kasvun ja kehityksen tavoitteet.JAA
06.12.2019 01:35