Suoraan sisältöön

Esiopetukseen hakeutuminen

Helsingissä esiopetusta järjestetään useissa päiväkodeissa ja muutamissa kouluissa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina.

Esiopetukseen hakeutumisesta toimintavuodelle 2023-2024 annetaan lisätietoja marraskuussa.


Esiopetuspaikan hakeminen toimintakaudelle 2022–2023

Kunnalliseen esiopetukseen haetaan sähköisen asioinnin kautta (aukeaa uuteen välilehteen). Tarvittaessa paperisen lomakkeen voi postittaa osoitteeseen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Hakemus esiopetukseen, pdf (aukeaa uuteen välilehteen)

Ansökan till förskoleundervisning, pdf  (öppnas i en ny flik)

Application form for pre-primary education, PDF (opens in a new tab)

Yksityiseen esiopetukseen haetaan toimittamalla paperinen hakulomake suoraan yksityiseen päiväkotiin

Muutto esiopetusvuoden aikana

Jos lapsen kotiosoite on muuttamassa esiopetusvuoden aikana ja tarkoituksena on hakea uutta esiopetuspaikkaa, tulee se tehdä kunnalliseen esiopetukseen sähköisen asioinnin kautta tai yksityiseen esiopetukseen hakemalla suoraan toivottuun päiväkotiin.

Esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteiden mukaisesti lapselle osoitetaan esiopetuspaikka lapsen kotiosoitteen mukaiselta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta. Jos toivottu esiopetuspaikka sijaitsee toisella esiopetuksen oppilaaksiottoalueella, paikka voidaan myöntää toissijaisen oppilaaksioton periaatteella, mikäli siellä on vapaita esiopetuspaikkoja. Esiopetuspaikka muulla kuin lapsen kotiosoitteen mukaisella oppilaaksiottoalueella ei takaa perusopetuksen jatkumista samalla alueella.

Varhaiskasvatus järjestetään esiopetusta täydentävänä perheen tarpeen mukaan. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ei tarvitse erikseen hakea.

Kaksivuotinen esiopetus

Helsinki on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeiluun osallistuvat päiväkodit ja lapset on valittu tutkimuksellisena otantana eikä kokeiluun ole mahdollista hakea erikseen. Lisätietoa kaksivuotisesta esiopetuksesta.

Yksityisen päiväkodin esiopetukseen hakeminen 

Yksityisen päiväkodin esiopetukseen hakemus toimitetaan suoraan toivottuun yksityiseen päiväkotiin.

Yksityisen esiopetuksen järjestämispaikat 2022-2023

Lisätietoa saat yksityisestä päiväkodista.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluohjaus ohjaa hakemiseen liittyvissä asioissa sähköpostitse: varepalveluohjaus@hel.fi tai puhelimitse numerossa 09 310 80488. Puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 9–15.
02.09.2022 08:58