Suoraan sisältöön

Esiopetusta eri kielillä

Helsingissä on monipuoliset mahdollisuudet saada esiopetusta suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla kielillä. Tutustu tarkemmin erikielisiin esiopetuksen vaihtoehtoehtoihin kielikohtaisten sivujen alta.

Helsingin kaupunki järjestää esiopetusta ruotsin kielikylpynä sekä erilaisina kaksikielisinä vaihtoehtoina. Kaksikielisen esiopetuksen vaihtoehdot eroavat toisistaan vieraan kielen määrän ja kielivalikoiman osalta. Kaksikielisen esiopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen suomen kielen ja uuden opittavan kielen kielitaitoa. Esiopetusiässä kielen oppiminen tapahtuu luontevasti osana kaikkea toimintaa esimerkiksi leikkien, laulujen ja pelien kautta.

Kaupungin tarjoamien vaihtoehtojen lisäksi yksityiset päiväkodit tarjoavat esiopetusta muun muassa englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja viroksi.

Tutustu tarkemmin erikielisiin vaihtoehtoihin ja alla olevien sivujen kautta:

Esiopetusta ruotsiksi

Esiopetusta pohjoissaameksi

Esiopetusta englanniksi

Esiopetusta muilla kielillä

Mitä tarkoittaa esiopetus?

Esiopetus on osa oppivelvollisuutta Suomessa. Yleisimmin esiopetus kestää vuoden. Se alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja kestää perusopetuksen aloittamiseen saakka. Esiopetusta järjestetään yleensä päiväkodeissa. Esiopetuksessa lapsi oppii koulussa tarvittavia taitoja, ja sen tarkoitus on mahdollistaa lapselle mahdollisimman sujuva siirtyminen perusopetukseen.30.06.2021 16:36