Suoraan sisältöön

Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana toimintana.

Esiopetuksen psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilashuoltoa. Psykologin- ja kuraattorin työn tavoitteena on lisätä huoltajien, lapsen ja esiopetuksen henkilökunnan ymmärrystä, tietoa ja kokonaiskäsitystä tilanteesta ja auttaa heitä tarvittaessa suunnittelemaan tukitoimia. Yhteydenotto psykologiin tai kuraattoriin voi käynnistyä yhdessä esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajien tai suoraan huoltajien toimesta

Yhteystiedot

Itä ja kaakko
kuraattori Hanna-Mari Sipiläinen, puh. 09 310 65993
psykologi Milla Hormaluoma, puh. 09 310 22656

Koillinen
kuraattori Miia Holmberg , puh. 09 310 22657                                                                    
psykologi Saara Ollikainen, puh..09 310 22962                                                        

Länsi-Pohjoinen
kuraattori Noora Mäkinen, puh.09 310 22658
psykologi Karri Villanen, p.09 310 22659

Etelä-keskinen
kuraattori Päivi Penttilä, p. 09 310 22660
psykologi Kaisa Kankaanpää, p. 09 310 22661

Neuvonta10.05.2021 09:12