Suoraan sisältöön

Esiopetuksen matka-avustus

Esiopetuksen matkojen järjestämis- ja avustamisperiaatteet Helsingissä

 1. Kunnan järjestämässä suomenkielisessä esiopetuksessa olevien helsinkiläisten lasten esiopetusmatkat järjestetään ja niitä sekä lapsen saattajan matkoja avustetaan perusopetuslain 32 §:n mukaisesti.

 2. Jos esiopetusmatkoja ei ole perusopetuslain 32 §:n tai muun lain säännöksen perusteella muutoin järjestetty tai avustettu, myönnetään kunnan järjestämässä suomenkielisessä esiopetuksessa olevalle helsinkiläiselle lapselle ja hänen saattajalleen matka-avustuksena tai saattamisavustuksena HSL:n lippu seuraavin ehdoin:
   • Lapsen matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on vähintään kaksi kilometriä. Matka- ja saattamisavustus myönnetään niihin matkoihin, jolla lapsi menee kotoa suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta. Jos lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa ennen tai jälkeen esiopetuspäivän alle kahden kilometrin päässä esiopetuspaikasta, matka- ja saattamisavustus myönnetään vain yhdensuuntaiseen matkaan. Niiltä päiviltä, joina lapsi on täydentävässä varhaiskasvatuksessa sekä ennen että jälkeen esiopetuspäivän alle kahden kilometrin päässä esiopetuspaikasta, matka- ja saattamisavustusta ei myönnetä.

Matkalla tarkoitetaan lyhintä yleisesti jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä mitattuna lapsen väestörekisteriin merkityn kotiosoitteen piha-alueen rajalta esiopetuspaikan piha-alueen portille tai varhaiskasvatuspaikan piha-alueen portilta esiopetuspaikan piha-alueen portille. Matka-avustus ja saattamisavustus voidaan myöntää ainoastaan yhteen väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

   • Lisäksi matka-avustuksen ja saattamisavustuksen edellytyksenä on, että lapsi on esiopetuksessa esiopetuksen oppilaaksiottoalueen mukaisessa esiopetuspaikassa, muussa lapselle osoitetussa paikassa, kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilutoimipaikassa osallistuen kokeiluun tai kielikylpyryhmässä.

   • Matka-avustuksen myöntäminen HSL:n lippuna on Helsingissä ensisijainen tapa järjestää maksuton esiopetusmatka. Matka-avustus HSL:n lippuna myönnetään myös silloin, jos esiopetusmatka lapsen ikä ja muut olosuhteen huomioon ottaen muodostuisi lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, ellei esiopetusmatkaa ole näissä tilanteissa muuten lain nojalla järjestetty tai avustettu.

   • Oikeus matka-avustukseen ja saattamisavustukseen päättyy, mikäli avustuksen saamisen edellä kerrotut ehdot eivät enää täyty. Jos esimerkiksi lapsen väestörekisteriin merkitty kotipaikka muuttuu avustuksen myöntämisen jälkeen, päättyy oikeus avustukseen, elleivät matka-avustuksen ehdot täyty edelleen ja kotipaikka on edelleen Helsingissä.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tekee päätöksen matka-avustuksen ja saattamisavustuksen myöntämisestä. Avustus myönnetään hakemuksesta edellä kerrottujen ehtojen täyttyessä. Aluepäälliköt pitävät lipun saaneista lapsista ja huoltajista luetteloa.

HSL:n lippu myönnetään koululaismatkakorttina, matkakorttina tai haltijamatkakorttina.

Matka-avustuksen hakeminen

Esiopetuksen matka-avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa tarvittaessa esiopetuspaikasta. Matka-avustuksen HSL:n lippuna myöntää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö. Samalla lomakkeella haetaan lapsen ja saattajan matkalippua. Lomake on täytettävä huolellisesti ja hakemukseen tulee merkitä myös henkilötunnus.

Esiopetuksessa olevalle 7 -vuotta täyttäneelle lapselle myönnetään yllä kerrottujen edellytysten täyttyessä koululaisten matkakortti tai haltijamatkakortti. Saattajalle myönnetään yllä kerrottujen edellytysten täyttyessä matkakortti tai haltijamatkakortti.

Koululaisten matkakortti on voimassa koulujen aukioloaikana kello 6–18 (matkakortti ei ole voimassa lo-ma-aikoina mm. syys-, joulu- ja talvilomalla tai muuna lomapäivänä). Haltijamatkakortti kattaa sen yhdensuuntaisen matkan, jolla lapsi menee kotoa suoraan esiopetukseen tai lähtee kotiin suoraan esiopetuksesta.

Hakemuksen käsittelyaika on 1–3 viikkoa. Päätöksestä lähetetään kopio huoltajalle kotiin sekä päiväkotiin, alkuperäinen kappale jää aluepäällikölle arkistoitavaksi. Päätöksen saatuaan huoltajat saavat matkalipun päiväkodista.

Esiopetuksen matka-avustus, hakemus ja päätös (pdf)

Matkakortin katoaminen

Matkakortin kadotessa huoltaja voi noutaa uuden kortin HSL:n palvelupisteestä, mahdolliset kustannukset uudesta kortista on kuitenkin maksettava itse.

Muuta huomioitavaa

Matkakortti ja koululaisten matkakortti ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle osapuolelle. Jos lipputarkastuksen yhteydessä kortti on toisella haltijalla, menettää oikea kortinhaltija oikeutensa matkakorttiin.

Matkakortti palautetaan päiväkotiin, kun oikeus matkakorttiin on päättynyt.05.01.2022 11:11